Thông tin văn bản
Văn bản số 5796/VP-NC ngày 04/07/2024 sao gửi Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5796/VP-NC Ngày ban hành: 04/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710105437.zip