Thông tin văn bản
Văn bản số 5736/VP-KGVX ngày 02/07/2024 sao gửi Quyết định số 2048/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Sổ tay hướng dẫn xây dựng dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 5736/VP-KGVX Ngày ban hành: 02/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2048/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Sổ tay hướng dẫn xây dựng dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710105627.zip