Thông tin văn bản
Văn bản số 5602/VP-KGVX ngày 28/06/2024 sao gửi văn bản (Văn bản hợp nhất số: 2650/VBHN-BLĐTBXH, 2651/VBHN-BLĐTBXH)
Số ký hiệu: 5602/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản (Văn bản hợp nhất số: 2650/VBHN-BLĐTBXH, 2651/VBHN-BLĐTBXH)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710110059.zip