Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 09/07/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 23/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/07/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2024 Người ký: Nguyễn Hồng Thanh
Đính kèm: 23 qppl 2024_Signed.pdf