Thông tin văn bản
Văn bản số 5339/VP-KTTC ngày 10/11/2017

Về việc: sao gửi Quyết định 4122/QĐ-BCT ngày 31/10/2017

Số ký hiệu: 5339/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/11/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc: sao gửi Quyết định 4122/QĐ-BCT ngày 31/10/2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5339VPKTTC2017.rar