Số 07 năm 2018

Ngày xuất bản

01-07-2018


MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
05/07/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh 1
25/07/2018 Bãi bỏ Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2
13/07/2018 NQKH9: Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 3
13/07/2018 NQKH9: Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 3
13/07/2018 NQKH9: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 5
13/07/2018 NQKH9: Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bản tỉnh Tây Ninh. 8
02/07/2018 Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 12