Văn bản khác - Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2051/QĐ-UBND 17/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở GD&ĐT
2236/UBND-VHXH 17/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thông báo kết luận của Nguyễn Xuân Phúc phòng chống dịch bệnh covid-19 (Thông báo số 326/TB-VPCP , Công văn số 1120-CV/TU )
2213/UBND-TKTH 16/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
2035/QĐ-UBND 16/09/2020 UBND Tỉnh Quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản và công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2025/QĐ-UBND 15/09/2020 UBND Tỉnh Công bố Danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh
2021/QĐ-UBND. 15/09/2020 UBND Tỉnh QĐ Kiện toàn Hội đồng xét, cử đào tạo cán bộ ngành y tế theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2020
2203/UBND-KTTC 15/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
2019/QĐ-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Dương Minh Châu
325/BC-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2177/KH-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2185/UBND-VHXH 11/09/2020 UBND Tỉnh Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động lễ hội các tôn giáo
1993/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên
1994/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Dương Minh Châu
1991/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1995/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh
2186/UBND-VHXH 11/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
2168/UBND-VHXH 10/09/2020 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo
1984/QĐ-UBND 10/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Tư pháp
10/CT-UBND 04/09/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020
294/BC-UBND 27/08/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1752/QĐ-UBND 14/08/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
1761/QĐ-UBND 14/08/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch số 2700/KH-SNN ngày 22/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
231/BC-UBND 08/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
1401/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu
1399/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Biên
1405/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh
227/BC-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến ngày 28/6/2020
225/BC-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 - nguồn vốn NSNN
224/BC-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực quý II năm 2020
208/BC-UBND 29/06/2020 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.
1073/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký‎ và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020
1091/KH-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2020
1078/KH-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Tang cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021
160/BC-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC và triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
163/BC-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020
1044/QĐ-UBND 22/05/2020 UBND Tỉnh Chuyển giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Sở Nội vụ
1026/QĐ-UBND 19/05/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1018/QĐ-UBND 18/05/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
1005/QĐ-UBND 15/05/2020 UBND Tỉnh Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng
129/BC-UBND 27/04/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020
99/BC-UBND 03/04/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
78/BC-UBND 20/03/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020
35/BC-UBND 04/03/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019
369/KH-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020
370/QĐ-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
58/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa IX
59/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2019
57/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
359/UBND-VHXH 27/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị Số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình
360/UBND-KTTC 27/02/2020 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép
56/BC-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019.
55/BC-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác triển khai thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
362/UBND-TKTH 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.
51/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh năm 2019
362/KH-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020
52/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2019 và kế hoạch năm 2020
53/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2020
367/UBND-VHXH 26/02/2020 UBND Tỉnh Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19
349/KH-UBND 25/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
338/QĐ-UBND 25/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tây Ninh
50/BC-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội
333/QĐ-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh
48/BC-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
331/QĐ-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2019
345/KH-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chính sách về BHYT năm 2020
322/QĐ-UBND 21/02/2020 UBND Tỉnh Xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tiến hành chuyển hóa năm 2020
322/KH-UBND 21/02/2020 UBND Tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 - 2020
45/BC-UBND 20/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
43/BC-UBND 20/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Tây Ninh
317/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Chuyển ấp thành khu phố thuộc các phường mới thành lập trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
318/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Chuyển ấp thành khu phố thuộc các phường mới thành lập trên địa bàn thị xã Hòa Thành
301/KH-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
305/UBND-NCPC 19/02/2020 UBND Tỉnh Tiếp tục xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
188/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh
293/UBND-VHXH 18/02/2020 UBND Tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ công dân 90 tuổi
298/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
41/BC-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019
289/KH-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019
301/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
286/KH-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
275/KH-UBND 17/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2020
282/QĐ-UBND 14/02/2020 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
269/KH-UBND 14/02/2020 UBND Tỉnh Rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
262/UBND-KTTC 13/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn
269/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
266/KH-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
276/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Hội cựu giáo chức huyện Tân Châu, NK 2019-2024
265/UBND-NCPC 13/02/2020 UBND Tỉnh Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
246/QĐ-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Tài chính
245/KH-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh KH Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020
247/KH-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức hoạt động khu cách ly tập trung tỉnhđể phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona
199/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2020
240/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
220/UBND-NCPC 07/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
235/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh công nhận Trường Tiểu học Phước Hội đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
236/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh Công nhận Trường Trung học cơ sở Cầu Khởi đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
237/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh Công nhận Trường Trung học cơ sở Long Chữ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
231/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh
38/BC-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
207/QĐ-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024
39/BC-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác đấu thầu năm 2019
196/UBND-VHXH 05/02/2020 UBND Tỉnh Khuyến cáo tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut corona gây ra
34/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2019
33/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
32/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
189/QĐ-UBND 03/02/2020 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020
27/BC-UBND 01/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020
173/QĐ-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
28/BC-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả 01 năm thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
26/BC-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020
24/BC-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019
160/KH-UBND 29/01/2020 UBND Tỉnh Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành , thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
167/QĐ-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh
157/KH-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh
158/BC-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo nhanh Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
155/UBND-VHXH 23/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra
131/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Nội vụ
124/ĐA-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh ĐỀ ÁN TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM HỌC 2019 -2020
141/UBND-KTTC 22/01/2020 UBND Tỉnh Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, lắp đặt hạ tầng viễn thông và đảm bảo vệ sinh môi trường trên đường 30-4
130/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Nội vụ
21/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
22/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
23/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Công tác bồi thường của nhà nước năm 2019
149/UBND-NCPC 22/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ cấp xã (bổ sung đợt 1 năm 2020)
127/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
126/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
128/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt điều lê Hội thống kê tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024
111/UBND-NCPC 20/01/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2019
113/KH-UBND 20/01/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở châu Âu
18/BC-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả tập hợp ý kiến, nguyện vọng Nhân dân quý IV/2019
19/BC-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
93/KH-UBND 16/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
75/UBND-KTTC 15/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
76/UBND-KTTC 15/01/2020 UBND Tỉnh Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020
79/KH-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2020
15/BC-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
03/CT-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
67/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
68/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
71/UBND-NCPC 14/01/2020 UBND Tỉnh Phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020
72/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh năm 2020
13/BC-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công sở
53/KH-UBND 13/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
47/QĐ-UBND 10/01/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019
238/UBND-TD 10/01/2020 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi hành các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
05/BC-UBND 09/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
31/UBND-KTTC 09/01/2020 UBND Tỉnh Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.
25/UBND-NCPC 08/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa khô và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
03/BC-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Tây Ninh
02/BC-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2019
22/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Tây Ninh để thí điểm nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
16/UBND-NCPC 07/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
18/QĐ-UBND 07/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh.
17/QĐ-UBND 07/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh.
10/QĐ-UBND 06/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về ban hành Kế hoạch kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
11/UBND-KTTC 03/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
08/UBND-TTHCC 03/01/2020 UBND Tỉnh Tuyên truyền việc chuyển giao TTHC về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
5/QĐ-UBND 03/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhân sự chính thức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh năm 2020
08/QĐ-UBND 03/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong các Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/BC-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng chưa được giải quyết chế độ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/CT-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V
01/QĐ-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
02/QĐ-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
01/CT-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
2858/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019
2893/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
2932/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định về đầu tư, quản lý và phối hợp sử dụng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và camera giám sát phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Tây Ninh
497/BC-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh
2920/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định điều chỉnh ngành nghề đăng ký trong Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
498/BC-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTG ngày 19/10/2017 về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiêu lực
26/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020.
2907/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
2921/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2925/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh
2962/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
493/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 108/TB-HĐND ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
494/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện rà soát xe ô tô phục vụ chức danh và phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ
495/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh chiến lược Khoa học và Công nghệ năm 2019
2963/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết nguyên đán Canh tý
496/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.
2950/UBND-KTTC 31/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức đẩy mạnh pháttriển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP
2875/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2874/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
491/BC-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2019
2931/KH-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm “60 năm Chiến thắng Tua Hai” (26/01/1960 - 26/01/2020)
2927/UBND-KTTC 30/12/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới
2936/KH-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2872/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc giải thể Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2873/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc giải thể Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2876/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
490/BC-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh V/v kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2915/KH-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2832/QĐ-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh
487/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019)
488/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
489/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2903/KH-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
484/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
485/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019.
2901/UBND-TTHCC 26/12/2019 UBND Tỉnh đăng ký thực hiện sáng kiến CCHC năm 2020
2801/QĐ-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh.
486/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2019
483/BC-UBND 25/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
2769/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2019
2770/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa Thành năm 2019
2771/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019
2773/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu năm 2019
2772/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu năm 2019
2774/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2019
2775/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu năm 2019
2776/QĐ-UBND. 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bàng năm 2019
2777/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu năm 2019
2861/KH-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện “Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh” năm 2019-2020
482/BC-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Định kỳ lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2758/QĐ-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh V/v ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi)
480/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”
478/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh, tỉnh Tây Ninh lần III - năm 2019
479/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Tổng quan hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai tại địa phương
2844/KH-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
481/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
2834/KH-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ
476/BC-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg và tình hình KT-XH năm 2019
477/BC-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
475/BC-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác triển khai Quyết định 368/QĐ-TTg và Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thông tin đối ngoại
2751/QĐ-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Đoàn thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020
474/BC-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
2747/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về Ban hành Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
473/BC-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019
2742/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh
2743/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
2745/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Giao biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2020
2821/KH-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020
470/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
471/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019
472/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
2787/KH-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
467/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài năm 2019
2716/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
468/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
469/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2019
466/BC-UBND 13/12/2019 UBND Tỉnh Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
461/BC-UBND 13/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2018 (Đề án 896) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
463/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh Công tác bồi thường của nhà nước năm 2019
2762/UBND-VHXH 12/12/2019 UBND Tỉnh Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
2756/KH-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2020
465/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh Số liệu quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
446/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Đánh giá tình hình hoạt động hiệu quả của hợp tác xã
462/BC-UBND 11/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
460/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả điều tra, khảo sát chi phí sản xuất, tính giá thành thóc vụ Hè Thu 2019 trên địa bàn tỉnh
458/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về thwujc hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII
459/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2019
2720/KH-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ Truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ VNAH"
2727/KH-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện "Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới giai đoạn 1, năm 2019"
453/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam do USAID tài trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
454/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019
456/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
452/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh BC tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
455/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
457/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chỉnh phủ
2679/QĐ-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2677/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
2662/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh
2663/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
2644/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành "Đề án cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030"
2656/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2661/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2660/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho 31 Bác sĩ
451/BC-UBND 05/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
450/BC-UBND 05/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
447/BC-UBND 04/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 08 năm thực nhiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg
2695/UBND-NCPC 03/12/2019 UBND Tỉnh Khắc phục hạn chế trong công tác văn thư lưu trữ
2606/QĐ-UBND 02/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
437/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019
438/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
441/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
411/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 21/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
440/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018
445/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2020 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý
435/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
2583/QĐ-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Quyếtđịnh về ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
434/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh” giai đoạn 2008 - 2019
439/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030
418/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
2662/KH-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 thnasg 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2664/UBND-NCPC 28/11/2019 UBND Tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
2577/QĐ-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2578/QĐ-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
432/BC-UBND 27/11/2019 UBND Tỉnh Tình hình học sinh dân tộc thiếu số cấp trung học cơ sở bỏ học trên địa bàn
431/BC-UBND 26/11/2019 UBND Tỉnh Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai
2540/QĐ-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh
427/BC-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
426/BC-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Sơ kết thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
423/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
422/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động giám định Tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2522/QĐ-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020
425/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
2506/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh
2505/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tây Ninh
2507/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh
2496/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
2497/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh
2498/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh
2494/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của lĩnh vực dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2500/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Tây Ninh
2501/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh
2502/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Tây Ninh
2502/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Tây Ninh
2503/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế huyện, thành phố Tây Ninh
2504/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trạm Y tế cấp xã, phường, thị trấn
2508/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Thư viện tỉnh
2509/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bảo tàng tỉnh
2588/KH-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025 và định hướng đến năm 2035
407/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Hoạt động đối ngoại năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
2490/QĐ-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
420/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
421/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả nghiên cứu tiền khả thi và kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
2320/QĐ-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2480/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
2575/UBND-NCPC 19/11/2019 UBND Tỉnh Hưởng ứng cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
416/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân
2577/UBND-KTTC 19/11/2019 UBND Tỉnh thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 – 2020
2478/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Đề án thành lập “Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh”
2479/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh thành lập “Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh”
419/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
415/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019)
418/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
2567/UBND-NCPC 18/11/2019 UBND Tỉnh đánh giá, phân loai cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
2561/UBND-VHXH 18/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách nhà ở đợt 4 năm 2019
2560/UBND-NCPC 18/11/2019 UBND Tỉnh chấn chỉnh việc thực hiện báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm trên địa bàn tỉnh.
413/BC-UBND 18/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác UBND tỉnh năm 2019
414/BC-UBND 18/11/2019 UBND Tỉnh báo cáo kết quả triển khai Đề án khung về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh
2547/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2548/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự
443/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
444/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
412/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
2556/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
409/BC-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
2539/UBND-KTTC 14/11/2019 UBND Tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
2461/QĐ-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
410/BC-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
2454/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
2453/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2448/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về xét đặc cách, xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào các chức danh khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
408/BC-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
2439/QĐ-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
2436/QĐ-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2019-2024
2525/KH-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020
2529/KH-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch xác lập Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9/CT-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2494/UBND-KTTC 08/11/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh
2428/QĐ-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
2502/KH-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
406/BC-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3 năm 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2420/QĐ-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Quyết dịnh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Thanh tra thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2402/QĐ-UBND 07/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
405/BC-UBND 07/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2391/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban Kiểm kê di sản văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2476/UBND-VHXH 06/11/2019 UBND Tỉnh Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh vào năm 2020
403/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
404/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
402/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg
2394/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
2395/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
2396/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh
2397/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2400/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Công bố danh sách Tổ chức giám định Tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc và giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2387/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Bóng bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2023
2386/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
400/BC-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ
399/BC-UBND 04/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2372/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy 05 năm liên tục
2375/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Giao thông vận tải thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
377/BC-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý III năm 2019)
2359/QĐ-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2360/QĐ-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
2357/QĐ-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 - Trảng Bàng
396/BC-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 và Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025
398/BC-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (sau khi giám sát)
2438/KH-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát sỏi
2352/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.
2353/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
2355/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững
2432/UBND-KTTC 30/10/2019 UBND Tỉnh Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
393/BC-UBND 29/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Tây Ninh
395/BC-UBND 29/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2019
388/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
389/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tóm tắt Đề án thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và các phường trực thuộc thị xã, tỉnh Tây Ninh (tài liệu làm việc với Đoàn giám sát Bộ Nội vụ lức 8h30 thứ ba ngày 29/10/2019)
2405/KH-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
390/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý III/2019
2332/QĐ-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch Trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.
392/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh BC Tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 và xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020
391/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2418/KH-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực vùng Đông Nam bộ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
2330/QĐ-UBND. 25/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
2390/KH-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn tỉnh
2391/UBND-NCPC 24/10/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
386/BC-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh v/v Về tình hình thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh
387/BC-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
2323/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2329/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy xử lý chất thải Tây Ninh
385/BC-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 (từ ngày 16/12/2018 đến 14/9/2019)
2324/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2325/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
2328/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Trảng Bàng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng
2311/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức các hoat động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai
2387/KH-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Sơ kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2019
2313/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2312/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
2314/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2315/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
383/BC-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2021 - 2025- vốn vay WB
2306/QĐ-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2307/QĐ-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
384/BC-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
380/BC-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025
2288/QĐ-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện bổ sung Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh
2290/QĐ-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh
2349/KH-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
379/BC-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
2364/UBND-KTTC 21/10/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
2363/UBND-KTTC 21/10/2019 UBND Tỉnh Nghiêm cấm khai thác thủy sản tại khu vực thả cá giống
382/BC-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
381/BC-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2515/QĐ-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
378/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2019
374/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
374/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
375/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ
2264/QĐ-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
376/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2016 – 2020 và dự kiến đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
2273/QĐ-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
2275/QĐ-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2322/KH-UBND 17/10/2019 UBND Tỉnh Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2327/KH-UBND 17/10/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức tọa đàm và hội thảo xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam
373/BC-UBND 17/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
372/BC-UBND 17/10/2019 UBND Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14
2312/UBND-KTTC 16/10/2019 UBND Tỉnh tăng cương công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
369/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2317/UBND-NCPC 16/10/2019 UBND Tỉnh Nhân rộng mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”
366/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh
367/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước
365/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội
368/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện
2316/UBND-NCPC 16/10/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
370/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh BC Kết quả điều tra, khảo sát công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2299/KH-UBND 15/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III – Năm 2019
2239/QĐ-UBND 15/10/2019 UBND Tỉnh triển khai đề tài "Hệ thống công trình thủy lợi"
364/BC-UBND 15/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
363/BC-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri
2237/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
362/BC-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
2220/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tỉnh Tây Ninh
2221/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
2294/UBND-KTTC 14/10/2019 UBND Tỉnh V/v tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư DA trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ
361/BC-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh BC Đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020
2218/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Thanh Phước, huyện Gò Dầu
2227/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2228/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
2232/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành giai đoạn 2019-2020, 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030
360/BC-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
359/BC-UBND 11/10/2019 UBND Tỉnh báo cáo công khai tình hình thực hiện NSNN 9 tháng năm 2019
2193/QĐ-UBND 10/10/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh
2194/QĐ-UBND 10/10/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
358/BC-UBND 10/10/2019 UBND Tỉnh BC Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019)
2187/QĐ-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành Tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
354/BC-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
2186/QĐ-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
353/BC-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Quý III/2019)
2185/QĐ-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt danh sách nhân sự chính thức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh năm 2019
355/BC-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
356/BC-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2019
2190/QĐ-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
2231/UBND-TKTH 07/10/2019 UBND Tỉnh Chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tại hội nghị đối thoại
2225/UBND-NCPC 07/10/2019 UBND Tỉnh Sáp nhập Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh vào Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.
351/BC-UBND 07/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập thị xã Trảng Bàng và các phường thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
352/BC-UBND 07/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
350/BC-UBND 07/10/2019 UBND Tỉnh Đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2232/ĐA-UBND 07/10/2019 UBND Tỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
2154/QĐ-UBND 04/10/2019 UBND Tỉnh Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
349/BC-UBND 04/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2144/QĐ-UBND 03/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 42 bác sĩ
348/BC-UBND 03/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Tây ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020
2205/UBND 03/10/2019 UBND Tỉnh Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn 2019-2021
2132/QĐ-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
346/BC-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
2131/QĐ-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp dệt may và công nghiệp hỗ trợ TMTC thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
344/BC-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
345/BC-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
347/BC-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792
343/BC-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
342/BC-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
2109/QĐ-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
340/BC-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo báo cáo tình hình thực hiện NSNN 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
2104/QĐ-UBND 30/09/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2101/QĐ-UBND 30/09/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021
2141/UBND-KTTC 30/09/2019 UBND Tỉnh Xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của NHCSXH trên địa bàn tỉnh
1800/QĐ-UBND 29/09/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
339/BC-UBND 27/09/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý III năm 2019
2091/QĐ-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2092/QĐ-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2118/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh V/v tiếp tục triển khai thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
2122/KH-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm 09 tháng đầu năm 2019
2123/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu và sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh
2124/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
2128/UBND-VHXH 26/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai điều tra thu thập thông tin về thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2019
2108/KH-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định ba khu dân cư Biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2019”
2112/KH-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Học tập kinh nghiệm công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và Vườn quốc gia đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN
338/BC-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
2065/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2064/QĐ-UBND. 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
329/BC-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý III năm 2019
2099/KH-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Phối hợp Ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2101/KH-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
337/BC-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2058/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doạnh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2089/UBND-TTHCC 24/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công trực tuyến
2062/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ - TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
2063/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Tây Ninh
2078/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
2069/UBND-NCPC 23/09/2019 UBND Tỉnh Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiện kỳ 2019 -2024
2046/QĐ-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
2070/UBND-TTHCC 23/09/2019 UBND Tỉnh Khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
336/BC-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Về tình hình thực hiện công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019
335/BC-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019
2076/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Phân công lãnh đạo Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
2077/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Rà soát các nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 và đăng ký nội dung Chương trình công tác năm 2020.
2080/KH-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
2083/KH-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể năm 2020
332/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019
333/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
2028/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
2029/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh”
2033/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy chế tạo lốp xe radian toàn thép ACTR thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
2063/KH-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tọa đàm về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành tương đương và UBND các huyện, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh
334/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phục vụ giám sát của Ban Dân Nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
331/BC-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
2047/KH-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
2024/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến tháng Tua hai (26/01/1960 - 26/01/2020)
2025/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
2046/KH-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019” trên địa bàn tỉnh
2011/QĐ-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
2015/QĐ-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Công nhận kết quả đề tài "Nước ép mãng cầu..."
2014/QĐ-UBND. 18/09/2019 UBND Tỉnh Công nhận đề tài “Định hướng đầu tư Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) thông qua phương pháp phân khúc khách hàng”.
2038/UBND-VHXH 18/09/2019 UBND Tỉnh xây dựng vị trí việc làm chuyên nga nh KHCN
328/BC-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020
330/BC-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
2044/UBND-TTHCC 18/09/2019 UBND Tỉnh Về việc cung cấp danh sách các cá nhân, tổ chức được chọn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2036/UBND-KTTC 18/09/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
2026/UBND-KTTC 17/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết theo Chỉ thị 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế
1997/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ chỉ đạo Tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
1998/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
327/BC-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh Tây Ninh
2000/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
2001/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định giải thể Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
2017/KH-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1994/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 - huyện Tân Biên
2014/UBND-KTTC 16/09/2019 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn.
2006/UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
2005/UBND-VHXH 13/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
326/BC-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
325/BC-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1999/KH-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp tục triển khai cao điểm công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh
1978/QĐ-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 - huyện Bến Cầu
324/BC-UBND 12/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
1974/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh.
1989/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
1979/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1506/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ trẻ em
1956/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
1984/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1980/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch khắc phục thiếu sót, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhiệm kỳ 2016-2021
1968/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại huyện Trảng Bàng
321/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy hoạch, thành lập, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các Khu công nghiệp Tây Ninh (bổ sung nội dung Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 18/02/2019).
323/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý III/2019 trên địa bàn tỉnh
1957/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
1968/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Hòa Thành
319/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
1960/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
1964/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
1955/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy Công ty Alex Global Technology (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1955/UBND-KTTC 10/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
318/BC-UBND 10/09/2019 UBND Tỉnh Tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 09 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch triển khai đề án 03 tháng cuối năm 2019 và năm 2020
1952/KH-UBND 10/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH HỌP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2019
1941/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội" hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)
316/BC-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1940/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức đoàn cán bộ đi Campuchia ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia giai đoạn XIX (Mùa khô 2019-2020)
317/BC-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và một số hoạt động của doanh nghiêp nhà nước
1950/QĐ-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 - 2019
1936/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Về việc xây dựng các hạng mục công trình theo Quy hoạch xây dựng được duyệt và mục tiêu phát triển kinh tế cửa khẩu Phước Tân
1935/UBND-NCPC 09/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về PCTN trong những tháng cuối năm 2019
1943/UBND-KTTC 09/09/2019 UBND Tỉnh Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
313/BC-UBND 06/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa IX
1947/QĐ-UBND 06/09/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh
1876/UBND-VHXH 06/09/2019 UBND Tỉnh Tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 5 tháng cuối năm 2019
1936/QĐ-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
1913/UBND-TKTH 05/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng KTTĐ phía Nam.
1916/UBND-TKTH 05/09/2019 UBND Tỉnh Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
1914/UBND-KTTC 05/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công đã được giao
312/BC-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2018
1935/QĐ-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định v/v Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo KKĐĐ)
1924/QĐ-UBND 04/09/2019 UBND Tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1879/UBND-KTTC 03/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1291-TB/VPTU
308/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019
309/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục và đào tạo
310/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1878/UBND-TKTH 03/09/2019 UBND Tỉnh Công bố các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện KT-XH giai đoạn 2021-2025.
1870/UBND-VHXH 30/08/2019 UBND Tỉnh Chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông
1869/UBND-KTTC 30/08/2019 UBND Tỉnh Thống nhất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012
305/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
1894/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Thuốc Generic phục vụ người bệnh quí III năm 2019 cho Trung tâm Y tế huyệnTân Châu
1897/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Cho Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy thuê 59.133,8 m2 đất (Trong đó có 425,9 m2 đất thuộc LGQH đường Suối Dây – Bổ Túc (nhựa), diện tích còn lại 58.707,9 m2) tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trồng mì.
1899/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác mỏ vật liệu san lấp, công suất 22.100 m3 (nguyên khối)/năm của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy
1904/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
1906/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Thảo My tại khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
1907/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước đối với công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Nhơn Phước Lợi
306/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
307/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016 / TT-BTNMT
307/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016 / TT-BTNMT
1872/UBND-KTTC 30/08/2019 UBND Tỉnh Hỗ trợ lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2.
1867/UBND-TKTH 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch KTXH, ANQP; xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.
1887/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic phục vụ người bệnh quý III năm 2019 cho Trung tâm y tế huyện DMC
1892/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic phục vụ người bệnh quý III năm 2019 cho Bệnh viện Phục hồi Chức năng TN
1891/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Giao Chủ tịch UBND Thị trấn Bến Cầu diện tích 91,2 m2 đất (Diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Trung Trực) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1890/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Giao cho Chi cục Thuế huyện Bến Cầu 3.807,8 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc.
1865/UBND-VHXH 30/08/2019 UBND Tỉnh V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2019
2103/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Tây Ninh
304/BC-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Kết quả điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2019
1874/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đ/v Nguyễn Thành Luân
1875/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Xử phạt VPHC trong hoạt động TM, buôn bán hàng cấm đ/v Trần Quốc Cường
1876/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018 - 2019 - TP. Tây Ninh
1877/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018 - 2019 - Sở GD&ĐT
1862/UBND-VHXH 29/08/2019 UBND Tỉnh Rà soát, bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em
1863/UBND-VHXH 29/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh
303/BC-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019
302/BC-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019
1855/UBND-TKTH 28/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
1872/QĐ-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2020
1851/UBND-KTTC 28/08/2019 UBND Tỉnh V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2016, 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh
1852/UBND-KTTC 28/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia
1853/UBND-TTHCC 28/08/2019 UBND Tỉnh công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC
1857/UBND-VHXH 28/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tiếp tục quán triệt và triển khai Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của BBT Trung ương Đảng (khóa X)
1854/QĐ-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
1856/QĐ-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh QĐ cử đi đào tạo hệ chính qui và hệ liên thông theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2019
299/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1845/KH-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”
297/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
298/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Rà soát các dự án Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến danh mục giai đoạn 2021 - 2025
300/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1840/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1840/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
296/BC-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
1831/UBND-NCPC 26/08/2019 UBND Tỉnh V/v tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1843/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Tây Ninh
1837/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016
1815/UBND-KTTC 23/08/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
1818/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (32 trường hợp)
1821/UBND-VHXH 23/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1820/KH-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm "60 năm chiến thắng Tua Hai" (26/01/1960 - 26/01/2020)
1830/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1809/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới.
1810/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.
1819/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 1.102,6 m2 đất (Diện tích đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Hội Y học cổ truyền huyện Bến Cầu
1820/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh 891,8 m2 đất tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu.
1821/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND Thị trấn Bến Cầu 27,6 m2 đất (diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Trung Trực) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý theo quy định.
1822/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu 183,2 m2 đất tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng trụ sở làm việc.
1823/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao 2.437,51 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho Họ đạo Hưng Thuận để sử dụng vào mục đích xây dựng Thánh thất và các công trình phụ trợ.
1824/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận 241,89 m2 đất (diện tích đất nằm trong lộ giới đường Chiu Liu) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
293/BC-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh BC báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS&MN
1805/UBND-KTTC 22/08/2019 UBND Tỉnh Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND và Quyết định số 1573/QĐ-UBND của UBND tỉnh
1806/UBND-VHXH 22/08/2019 UBND Tỉnh BC báo cáo tình hình triển khai kết quả thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-TTg
1810/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 3.050,6 m2 đất tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MTV Gạch Hòa Thành
1816/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 3.050,6 m2 đất (trong đó 1.280,1 m2 đất nằm trong lộ giới đường ĐT.786, diện tích còn lại là 1.770,5 m2) tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1811/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Đồng Khởi huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh
1798/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
1803/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước giai đoạn XIX (Mùa khô 2019 - 2020)
1804/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước đợt 1 giai đoạn XIX (Mùa khô 2019 - 2020)
294/BC-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp
292/BC-UBND 21/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTWĐ (Khóa XII) 6 tháng đầu năm 2019
1803/QĐ-UBND 21/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1793/UBND-TTHCC 21/08/2019 UBND Tỉnh V/v phối hợp thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
1789/UBND-KTTC 21/08/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ 389 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả nhãn mác, xuất xứ Việt Nam.
1785/UBND-TKTH 20/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
1787/UBND-NCPC 20/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá PCTN, phối hợp cung cấp hồ sơ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh.
1783/KH-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
1770/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Về việc củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn
287/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v công tác quản lý cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
288/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
1764/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
289/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ
290/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
1777/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 11 BS tháng 8.2019
1778/KH-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
1763/UBND-KTTC 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
1764/UBND-KTTC 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v thực hiện tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
285/BC-UBND 13/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
1737/QĐ-UBND. 13/08/2019 UBND Tỉnh sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016-2020 vào Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
1737/UBND-TKTH 13/08/2019 UBND Tỉnh V/v: thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
1743/UBND-KTTC 13/08/2019 UBND Tỉnh Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
1740/UBND-TTHCC 13/08/2019 UBND Tỉnh CV về thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính
1728/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
1731/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đề án khuyến công địa phương năm 2019
283/BC-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Nghị định số 157/2016/NĐ-CP; giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1715/UBND-TTHCC 12/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
1720/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Tân Châu trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn vào Trường Trung học phổ thông Tân Châu thuộc địa bàn huyện Tân Châu
1722/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Trần Phú trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh vào Trường Trung học phổ thông Trần Phú thuộc địa bàn huyện Tân Biên
1724/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Châu Thành vào Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ thuộc địa bàn huyện Châu Thành
1718/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Dương Minh Châu trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu vào Trường Trung học phổ thông Dương Minh Châu thuộc địa bàn huyện Dương Minh Châu
1723/UBND-KTTC 12/08/2019 UBND Tỉnh V/v Nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
1706/UBND-VHXH 09/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng chống bệnh Sốt xuất huyết
1697/UBND-TD 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền"2019
1698/KH-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1700/KH-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1705/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
1706/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
1695/UBND-NCPC 08/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện quy định về cán bộ, công chức, đảng viên ra nước ngoài.
1703/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
1704/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh
280/BC-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo v/v rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.
281/BC-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo v/v Về kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1623/KH-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Phát triển kinh tế - xã hội và Đầu tư công năm 2020
1694/KH-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020
1670/UBND-KTTC 05/08/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng
276/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019
275/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 (báo cáo đi làm việc dự toán 2020 với Bộ Tài chính lần 2)
277/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
278/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khoá XIV
1661/KH-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1662/KH-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh
1647/QĐ-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1659/UBND-VHXH 02/08/2019 UBND Tỉnh Giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng NKT, NCT, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn
1660/UBND-VHXH 02/08/2019 UBND Tỉnh Cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019
274/BC-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
273/BC-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm
1640/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
1641/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh ông bố quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1631/KH-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
1645/UBND-VHXH 01/08/2019 UBND Tỉnh Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT
1642/UBND-KTTC 01/08/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của HĐND tỉnh
1640/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
1641/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1643/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm học 2018-2019
1642/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
1651/UBND-NCPC 01/08/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL
1652/KH-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện bản ghi nhớ giữa VN- ANnh về hợp tác phòng chống mua bán người
270/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Luật Việc làm
1634/QĐ-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1629/UBND-VHXH 31/07/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2019
1626/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”; công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen”; khánh thành mặt bằng sân chùa Bà – Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen
1627/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Tây Ninh lần thứ XXIII năm 2019
1628/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
272/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP
271/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019
1631/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
1642/UBND-KTTC 31/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của HĐND tỉnh
268/BC-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý II năm 2019)
1612/KH-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
269/BC-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2019
1622/QĐ-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông nam bộ năm 2019
1263/KH-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
1619/UBND-NCPC 30/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
1614/UBND-KTTC 30/07/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
267/BC-UBND 29/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020
1606/UBND-TTHCC 29/07/2019 UBND Tỉnh Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công vụ
266/BC-UBND 29/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
1602/KH-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá sắn” do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại tỉnh Tây Ninh
265/BC-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2019
264/BC-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KT-XH tháng 7/2019
217/BC-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
1611/QĐ-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành KH thời gian năm 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1590/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1591/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa Thu gây hại cây trồng
1583/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
1587/KH-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”
1606/QĐ-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh QĐ Thành lập hai (02) Đoàn Kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1596/UBND-TTHCC 25/07/2019 UBND Tỉnh V/v rà soát, khắc phục kiến nghị của HĐND tỉnh về CCHC trên địa bàn tỉnh
1588/KH-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)
1576/KH-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế năm 2019
1577/UBND-NCPC 24/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”
1584/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ lãi vay đầu tư dự án phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
1594/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
1595/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
262/BC-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1566/UBND-KTTC 24/07/2019 UBND Tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1591/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
1567/KH-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1568/UBND-NCPC 24/07/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập thị xã Trảng Bàng
1596/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh V/v Công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
263/BC-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông
1557/KH-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành
08/CT-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
1578/QĐ-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
261/BC-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN
1558/UBND-KTTC 23/07/2019 UBND Tỉnh xây dựng KH tín năm 2020 và gđ 2020-2022
260/BC-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
1554/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1555/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035
1548/UBND-TTHCC 22/07/2019 UBND Tỉnh Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh
1559/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh V/v điều chuyển biên chế công chức
1560/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh V/v giải thể Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Tây Ninh
259/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh 6 tháng đầu năm 2019
1542/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn công tác liên ngành
256/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý quý II năm 2019
1575/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tây Ninh
1541/UBND-NCPC 19/07/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
254/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
1535/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
258/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
255/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1537/UBND-TTHCC 19/07/2019 UBND Tỉnh Tiếp nhận TTHC qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo
1544/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1545/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
257/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống
257/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống
1549/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019
250/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
251/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
252/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Rà soát, gửi văn bản QPPL có nội dung về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
1543/QĐ-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
1546/QĐ-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
253/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019
1510/KH-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020
1511/UBND-KTTC 17/07/2019 UBND Tỉnh Rà soát, bãi bỏ các dự án quy hoạch theo điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch (lần 2)
1534/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt dự toán lập Đề án thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành
1537/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc trong thực hiện CHương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018
1518/KH-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ Viếng nghĩa trang lệt sĩ, Lễ Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ
248/BC-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
249/BC-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2019” 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng trong thời gian tới
1540/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
1499/UBND-VHXH 16/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019
1501/UBND-KTTC 16/07/2019 UBND Tỉnh Phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
1527/QĐ-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Cty Thanh Thanh Xuân
1506/UBND-TKTH 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đề ra chỉ tiêu Đại hội XI.
247/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị
246/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy
245/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
1486/KH-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1488/UBND-NCPC 15/07/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh việc chấp hành chế độ báo cáo thi hành pháp luật năm 2019
1526/QĐ-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1494/UBND-KTTC 15/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
1495/UBND-KTTC 15/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát tổng đàn lợn và hỗ trợ thuốc sát trùng cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
1482/KH-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh Phổ biến, triển khai thi hành Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn
1483/KH-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1481/UBND-KTTC 12/07/2019 UBND Tỉnh thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1519/QĐ-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2021 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông
1504/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Nuôi trồng thuỷ sản Long Trung và dự án Bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại Khu vực cửa khẩu Chàng Riệc
1505/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Đầu tư bảo vệ phát triển rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng và dự án Trường Mầm non quốc tế Happy Days
1506/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Trung tâm thương mại kết hợp một số loại hình dịch vụ
241/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý II năm 2019
242/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019
1476/KH-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025
243/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tháng 5,6 và phương tháng 7,8 năm 2019 của nhóm công tác về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
211/BC-UBND. 10/07/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
239/BC-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2019
240/BC-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả hoạt động nhóm công tác phát triển du lịch tháng 05, 6/2019 và phương hướng hoạt động tháng 07/8/2019
1466/KH-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch V/v Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/BCSĐ ngày 08/7/2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc khắc phục những hạn chế theo Thông báo số 647-TB/UBKTTW ngày 10/6/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
07/CT-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
1467/KH-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn của các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp
1494/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn BCĐ 24 tỉnh
1496/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe container hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1497/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tây Ninh
1499/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Thành lập Đoàn phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn của các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp
1483/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thu Ngân sách tỉnh năm 2019 (lần 2)
1437/KH-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện đế án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
1479/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thành Trung
1480/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Trần Văn Bước, sn 1979, thu mua nhớt đã qua sử dụng
1482/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1488/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tây Ninh
1443/UBND-KTTC 08/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước
1445/UBND-KTTC 08/07/2019 UBND Tỉnh đánh giá thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP
1447/KH-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1448/UBND-VHXH 08/07/2019 UBND Tỉnh Chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
1473/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Cung ứng hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, phim X quang phục vụ bệnh nhân năm 2019” tại Trung tâm y tế huyện Tân Biên
1474/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung ứng phim X-quang, CT” cho Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng.
1476/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban vị sự tiến bộ phụ nữ huyện Tân Biên
1477/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phước Đông thuộc Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, huyện Gò Dầu – Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh
1478/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hiệp Thành thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
1485/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
1486/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
237/BC-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019
1489/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích nhiều lần hiến máu tình nguyện
238/BC-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh BC tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
1490/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh KH lựa chọn nhà thầu Gói Thầu thuốc generic vắc xin dịch vụ thuộc DA mua vắc xin thuộc danh mục thuốc dấu thầu tập trung địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế
1491/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Vật tư và sinh phẩm xét nghiệm năm 2019” tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu.
1428/UBND-NCPC 05/07/2019 UBND Tỉnh Chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nội dung Luật đấu giá tài sản
1466/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bến Cầu
1468/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Thu hồi 6.190,5 m2 tại phường Ninh Sơn và xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh do Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Văn hoá – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen (nay là Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen) quản lý.
1469/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 1.197,9 m2 đất tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
1470/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Giao 23.904,3 m2 đất cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Chùa Linh Sơn Phước Trung
1467/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 theo Chương trình 1956
234/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
235/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
236/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009 - 2018
1441/KH-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
1472/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy tại ấp Bình Phước, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
1439/KH-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
227/BC-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách KH&CN tỉnh Tây Ninh 2020
1426/UBND-TKTH 04/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh
1437/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.
233/BC-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh báo cáo thực hiện chính sách tỉnh giản biên chế và số lượng CB, CC, VC nghỉ hưu, thôi việc theo quy định của PL trong năm 2018
1434/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - thành tích đóng góp kinh phí xây nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện Trảng Bàng
1433/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho nông dân trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh năm 2019
1439/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 6.008,3 m2 đất tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 55/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2005 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00102 ngày 21 tháng 6 năm 2005.
1441/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 506.629,7 m2 đất (Trong đó có 6.629,7 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường 789, diện tích còn lại là 500.000 m2 đất) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý, đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 07/12/2018.
1442/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh V/v Cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh thuê 500.000,0 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
1443/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao 6.629,7 m2 đất (diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường 789) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Hưng Thuận quản lý theo quy định
1444/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 10.000,0 m2 đất tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý, đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 28/9/2018.
1445/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co-op) thuê 10.000,0 m2 đất tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Siêu thị.
1449/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 11.579,3 m2đất trong tồng số 14.639 m2 tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Phòng Văn hóa Thông tin và Thể dục Thể thao huyện Gò Dầu
1450/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND thị trấn Gò Dầu 196,4 m2 đất (Diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường giao thông) tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1451/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu 11.382,9 m2 đất tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.
1452/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)
1416/UBND-KTTC 04/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1460/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1461/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
1465/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2021 về lĩnh vực Nông nghiệp
1429/UBND-NCPC 04/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2019
232/BC-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
1413/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1398/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7
1399/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, chương trình phòng chống mua bán người năm 2019
1402/UBND-VHXH 03/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Đoàn Hội Người tù kháng chiến đi thăm Nhà tù Côn Đảo
1405/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tọa đàm với VCCI về PCI của Tây Ninh ngày 12/07
1407/UBND-KTTC 03/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019
1414/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1415/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019
1416/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1417/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Võ Công Tuấn, khai thác nguồn nước dưới đất, công trình Nhà trọ công nhân, tại ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1418/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Hui Chin, khai thác nguồn nước dưới đất, công trình Nhà máy sản xuất bao bì, tại ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
231/BC-UBND 02/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND
1399/QĐ-UBND 02/07/2019 UBND Tỉnh V/v kiện toàn nhân sự Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh
1388/UBND-NCPC 01/07/2019 UBND Tỉnh Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại tại tỉnh Tây Ninh
1387/UBND-KTTC 01/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
230/BC-UBND 01/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
226/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019
1353/UBND-VHXH 28/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xd Đảng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019
1366/KH-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
1377/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
1357/UBND-KTTC 28/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
1360/UBND-NCPC 28/06/2019 UBND Tỉnh Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh
1364/UBND-NCPC 28/06/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy.
213/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019
1377/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
228/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KT-XH tháng 6/2019
229/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
1366/KH-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
223/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế mũi nhọn”
1340/UBND-TD 27/06/2019 UBND Tỉnh Về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (6/2019)
1341/UBND-NCPC 27/06/2019 UBND Tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019)
1366/QĐ-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh sáp nhập Ban Chỉ đạo Chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh vào Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
224/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc rà soát kiến nghị của các hộ dân khiếu kiện tại Hà Nội (6/2019)
225/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý II năm 2019
1326/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
1320/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị Sơ kết Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018
209/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019
220/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019
1325/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019
221/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Quý II/2019)
1331/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch về thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020
1192/QĐ-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1323/UBND-VHXH 26/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT
216/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” và điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm
1338/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 2020
1339/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Tây Ninh
1306/UBND-VHXH 25/06/2019 UBND Tỉnh Đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động
1314/UBND-TKTH 25/06/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện kết luận chất vấn, kết luận giải trình và kiến nghị qua giám sát năm 2018
1346/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên dịa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025
1341/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch thí điểm khám sức khỏe học đường cho học sinh tiểu học ở 20 xã biên giới, 02 trường tiểu học thuộc thành phố Tây Ninh và huyện Gò Dầu, năm học 2018-2019 sang năm học 2019-2020
218/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020
219/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
215/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1324/QĐ-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập Hội đồng nghệ thuật xét chọn Mẫu phác thảo tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu vực chùa Linh Sơn Phước Trung thuôc di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Bà Đen
1337/QĐ-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
214/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
1291/TB-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Thông báo về việc phân công trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2016 – 2021
1298/UBND-KTTC 24/06/2019 UBND Tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật
210/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
212/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
207/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh đối với công tác giám định, định giá tài sản trên địa bàn tỉnh
208/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP quý II năm 2019
1289/KH-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
1313/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 – 2019
1316/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
1323/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt chế độ trợ cấp hằng tháng cho 34 BS T6.2019
203/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm trình HĐND tỉnh theo Điều 59 Luật giám sát của QH và HĐND
204/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 gửi HĐND tỉnh
205/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thí điểm gửi nhận văn bản điện tử thay văn bản giấy trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tây Ninh
1264/UBND-KTTC 20/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt
1308/QĐ-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019
1310/QĐ-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định chế độ tiền lương
1266/UBND-VHXH 20/06/2019 UBND Tỉnh Tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương
1271/UBND-TKTH 20/06/2019 UBND Tỉnh Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
202/BC-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2019 gửi Thanh tra Chính phủ
1260/UBND-NCPC 19/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
1305/QĐ-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng
200/BC-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
1302/QĐ-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ Đầu tư phát triển
1242/KH-UBND 18/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1248/UBND-NCPC 18/06/2019 UBND Tỉnh thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thông báo số 1206-TB/VPTU
1249/UBND-TD 18/06/2019 UBND Tỉnh Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác thi hành, theo dõi, đôn đốc thực hiện các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh
1231/UBND-NCPC 17/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ.
1232/KH-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và Ban Hành chính tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia
1282/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án di dời, nâng công suất Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 20 tấn củ mì/ngày lên 200 tấn sản phẩm/ngày từ xã Thái Bình, huyện Châu Thành về xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH Duy Linh Tân Biên
1283/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
1284/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
1288/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 - chiến sĩ thi đua cơ sở
1290/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân....giai đoạn 2013-2020
1291/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh
1233/UBND-NCPC 17/06/2019 UBND Tỉnh chủ trương cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, tặng quà nhân đạo cho người nghèo tại huyện Cong Bounrebet, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.
199/BC-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quí II/2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1234/UBND-TD 17/06/2019 UBND Tỉnh về việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài theo kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của thanh tra chính phủ
1289/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
1236/UBND-TKTH 17/06/2019 UBND Tỉnh V/v: thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
1238/UBND-VHXH 17/06/2019 UBND Tỉnh Hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng năm 2019 (thay thế Công văn số 1133/UBND-VHXH)
1239/KH-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/3/2020)
1298/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1229/UBND-VHXH 14/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025
1224/KH-UBND 14/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua chuyên đề "Cán bộ công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"
1228/UBND-KTTC 14/06/2019 UBND Tỉnh Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019
1223/KH-UBND 14/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1210/UBND-VHXH 13/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích LS-VH, danh lam thắng cảnh
1270/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh Dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
1273/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban chủ nhiệm DA Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm PL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người
1277/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến năm 2018
1188/UBND-TTHCC 11/06/2019 UBND Tỉnh Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành VBQPPL có quy định về TTHC
194/BC-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
195/BC-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả triển khai các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
1193/UBND-TKTH 11/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 10/5/2019
1262/QĐ-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1264/QĐ-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập Tổ giúp việc cho Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để PT kinh tế- XH về thể chế và PT nguồn nhân lực
1186/UBND-KTTC 10/06/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
193/BC-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện hiện 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1179/UBND-VHXH 10/06/2019 UBND Tỉnh Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
1178/KH-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức triễn lãm mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) Lần thứ 24 năm 2019 tại Tây Ninh
1174/KH-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Kế koạch triền khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về phòng ngừa tội phạm tín dụng đen
1170/UBND-KTTC 10/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.
192/BC-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện chính sách PL về giáo dục nghề nghiệ
191/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
189/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tình hình phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề
1236/QĐ-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa eva Hong Bao của Công ty TNHH cao su và nhựa Hong Bao
1165/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2019
1161/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Kế Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh”
1167/UBND-TTCBTH 07/06/2019 UBND Tỉnh V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống văn phòng điện tử tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg
1156/UBND-KTTC 07/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1157/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1158/UBND-KTTC 07/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1164/UBND-VHXH 07/06/2019 UBND Tỉnh Quản lý "tour du lịch 0 đồng"
190/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1216/QĐ-UBND 06/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban Tổ chức Hội thi Hoa phượng đỏ lần thứ 35 năm 2019
1148/KH-UBND 06/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch làm việc của thành viên Nhóm Kinh tế Xã hội – Quốc phòng An ninh thuộc Tiểu ban Văn kiện với các huyện, thành phố
1155/UBND-TKTH 06/06/2019 UBND Tỉnh Phân công lãnh đạo Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
1217/QĐ-UBND 05/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước nước dưới đất của Công ty Cổ phần Xử lý phế liệu rắn Việt Nam tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
1220/QĐ-UBND. 05/06/2019 UBND Tỉnh Về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giai đoạn 1)
183/BC-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Công văn số 2165/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án còn tồn đọng thuộc các Quyết định số: 64/2003/QĐ-TTg, 1788/QĐ-TTg, 1946/QĐ-TTg và 807/QĐ-TTg
1211/QĐ-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ nội dung Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt Dân quân và xây dựng chốt Dân quân chiến đấu thường trực biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025
184/BC-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thống kê đất đai năm 2018
1140/UBND-VHXH 04/06/2019 UBND Tỉnh cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Hệ thống thông tinbáo cáo Chính phủ
1144/UBND-KTTC 04/06/2019 UBND Tỉnh Công văn chỉ đạo thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017
1147/UBND-TKTH 04/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển bền vững
188/BC-UBND 03/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2019
1164/QĐ-UBND. 03/06/2019 UBND Tỉnh V/v phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Công trình: Cầu An Hòa
187/BC-UBND 03/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KQ tổ chức các hđ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng VN năm 2019
1191/QĐ-UBND 31/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2019”
1120/UBND-KTTC 31/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
1080/UBND-KTTC 30/05/2019 UBND Tỉnh Đấu giá quyền sử dụng 10.000 m2 đất thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
1104/UBND-KTTC 30/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1099/UBND-NCPC 30/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
1173/QĐ-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra viên
1096/UBND-TTHCC 30/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai luân chuyển hồ sơ điện tử liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
1085/KH-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1177/QĐ-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
1088/KH-UBND 29/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019
1169/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh
1171/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND Tỉnh Thành lập trường TH, THCS THPT TTC Tây Ninh
1037/KH-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh năm 2019
1143/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Thành lập BCĐ thi THPT quốc gia năm 2019
1038/KH-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (2014 - 2019)
1150/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích năm 2018 - khối thi đua Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố
1152/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018
1153/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bàng
1144/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trường Mầm non Suối Ngô 5.646,6 m2 đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.
1145/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền được chuyển mục đích sử dụng 88.737 m2 (trong đó có 61.932 m2 đất trồng lúa khác (LUK), diện tích 4.806 m2 đất chuyên trồng lúa (LUC), 16.032 m2 đất trồng cây hàng năm khác (HNK) và 5.967 đất trồng cây lâu năm (CLN)) tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đất san lấp.
1147/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Can Sports Việt Nam.
1034/UBND-VHXH 23/05/2019 UBND Tỉnh Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội
177/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo bổ sung tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri
179/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình tình hình triển khai thực hiện Nghị Quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
178/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
1054/UBND-NCPC 23/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy