TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
MỤC LỤC
Mục lục công báo năm 2017
Chọn năm:

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:5/1/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:16/1/2017
Hiệu lực:16/01/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:6/1/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:17/1/2017
Hiệu lực:17/01/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/1/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:26/1/2017
Hiệu lực:26/01/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/2/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:13/2/2017
Hiệu lực:13/02/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/2/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:1/3/2017
Hiệu lực:01/03/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/2/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:15/3/2017
Hiệu lực:15/03/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/QĐ-HĐND
Ngày ban hành:15/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:15/5/2017
Hiệu lực:16/01/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/QĐ-HĐND
Ngày ban hành:15/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:15/5/2017
Hiệu lực:17/01/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/QĐ-HĐND
Ngày ban hành:15/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:15/5/2017
Hiệu lực:26/01/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:13/02/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:01/03/2017
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:15/03/2017
Trạng thái hiệu lực:

Theo tháng xuất bảnTheo cơ quan ban hành
Chọn tháng:
Danh sách văn bản đăng công báo trong tháng 1 năm 2017
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
05/01/2017 01/2017/QĐ-UBND

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đợt 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


06/01/2017 02/2017/QĐ-UBND

 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh


16/01/2017 03/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh


03/02/2017 04/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh


23/02/2017 05/2017/QĐ-UBND

Quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


123