TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
MỤC LỤC
Mục lục công báo năm 2018
Chọn năm:

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/1/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/1/2018
Hiệu lực:20/01/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:7/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:17/3/2018
Hiệu lực:17/03/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:1/4/2018
Hiệu lực:1/4/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:23/3/2018
Hiệu lực:23/3/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:2/4/2018
Hiệu lực:2/4/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:10/4/2018
Hiệu lực:10/4/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/1/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/1/2018
Hiệu lực:20/01/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:7/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:17/3/2018
Hiệu lực:17/03/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:1/4/2018
Hiệu lực:1/4/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:23/3/2018
Hiệu lực:23/3/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:2/4/2018
Hiệu lực:2/4/2018
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:10/4/2018
Hiệu lực:10/4/2018
Trạng thái hiệu lực:

Theo tháng xuất bảnTheo cơ quan ban hành
Chọn tháng:
Danh sách văn bản đăng công báo trong tháng 1 năm 2018
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
08/01/2018 01/2018/QĐ-UBND

Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây


07/03/2018 02/2018/QĐ-UBND

Ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/03/2018 03/2018/QĐ-UBND

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


13/03/2018 04/2018/QĐ-UBND

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


21/03/2018 05/2018/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020


12