TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
MỤC LỤC
Mục lục công báo năm 2017
Chọn năm:

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:34/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:4/10/2016
Số công báo:số 01 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/2/2017
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:4/10/2016
Hiệu lực:14/10/2016
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:35/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:4/10/2016
Số công báo:số 01 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:4/10/2016
Hiệu lực:14/10/2016
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:36/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:7/10/2016
Số công báo:số 01 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:7/10/2016
Hiệu lực:17/10/2016
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:37/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/10/2016
Số công báo:số 01 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:25/10/2016
Hiệu lực:05/11/2016
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:39/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/10/2016
Số công báo:số 01 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:25/10/2016
Hiệu lực:05/11/2016
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:40/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/10/2016
Số công báo:số 01 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:27/10/2016
Hiệu lực:07/11/2016
Trạng thái hiệu lực:

Theo tháng xuất bảnTheo cơ quan ban hành
Chọn tháng:
Danh sách văn bản đăng công báo trong tháng 2 năm 2017
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
04/10/2016 34/2016/QĐ-UBND

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020


04/10/2016 35/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020


07/10/2016 36/2016/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm xây dựng chợ và nhà phố chợ vào

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn

tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020


25/10/2016 37/2016/QĐ-UBND

Về việc đính chính Quyết định số 2620/QĐ-UBND

ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh


25/10/2016 39/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng

Hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh


123