TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:25/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/9/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/10/2017
Hiệu lực:09/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:26/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/9/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:15/11/2017
Hiệu lực:15/11/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:27/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/9/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/10/2017
Hiệu lực:09/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:28/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/9/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/10/2017
Hiệu lực:09/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:29/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/9/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/10/2017
Hiệu lực:09/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:30/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/9/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/10/2017
Hiệu lực:09/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:31/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/9/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:21/10/2017
Hiệu lực:21/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:25/7/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
27/09/2017 25/2017/NQ-HĐND

Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giao đoạn 2017-2020


27/09/2017 26/2017/NQ-HĐND

Về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021


27/09/2017 27/2017/NQ-HĐND

Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


27/09/2017 28/2017/NQ-HĐND

Về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


27/09/2017 29/2017/NQ-HĐND

Về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


27/09/2017 30/2017/NQ-HĐND

Về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


27/09/2017 31/2017/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài


13/07/2017 11/2017/NQ-HĐND

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh