TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:19/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/6/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:1/7/2017
Hiệu lực:01/07/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:18/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/6/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:22/6/2017
Hiệu lực:22/06/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:17/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:5/6/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:16/6/2017
Hiệu lực:16/06/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:16/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:9/6/2017
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1087/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:16/5/2017
Hiệu lực:16/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1061/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:11/5/2017
Hiệu lực:11/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:11/5/2017
Hiệu lực:21/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:19/5/2017
Hiệu lực:19/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
16/06/2017 19/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020


12/06/2017 18/2017/QĐ-UBND

Quy định mức trích, kinh phí dự phòng, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


05/06/2017 17/2017/QĐ-UBND

Bổ sung Trung tâm trưng bày và bảo hành, bảo trì ô tô của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020


30/05/2017 16/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi  Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


16/05/2017 1087/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020


11/05/2017 1061/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020 phê duyệt kèm theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015


11/05/2017 15/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/05/2017 14/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh