TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1087/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:16/5/2017
Hiệu lực:16/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1061/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:11/5/2017
Hiệu lực:11/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:11/5/2017
Hiệu lực:21/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/5/2017
Số công báo:số 05 năm 2017
Ngày đăng công báo:20/5/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:19/5/2017
Hiệu lực:19/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/4/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:15/5/2017
Hiệu lực:15/05/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/3/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:10/4/2017
Hiệu lực:10/4/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/3/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:10/4/2017
Hiệu lực:10/4/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/3/2017
Số công báo:số 04 năm 2017
Ngày đăng công báo:15/1/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:23/3/2017
Hiệu lực:23/03/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
16/05/2017 1087/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020


11/05/2017 1061/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020 phê duyệt kèm theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015


11/05/2017 15/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/05/2017 14/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


27/04/2017 13/2017/QĐ-UBND

Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế-TN


29/03/2017 12/2017/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh


28/03/2017 11/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tây Ninh


23/03/2017 09/2017/QĐ-UBND

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh