TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:73/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/12/2016
Số công báo:số 02 năm 2017
Ngày đăng công báo:16/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:29/12/2016
Hiệu lực:09/01/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:72/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/12/2016
Số công báo:số 02 năm 2017
Ngày đăng công báo:16/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:23/12/2016
Hiệu lực:03/01/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:71/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/12/2016
Số công báo:số 02 năm 2017
Ngày đăng công báo:16/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:22/12/2016
Hiệu lực:02/01/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:68/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/12/2016
Số công báo:số 02 năm 2017
Ngày đăng công báo:16/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:21/12/2016
Hiệu lực:31/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/12/2016
Số công báo:số 02 năm 2017
Ngày đăng công báo:16/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/12/2016
Hiệu lực:30/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:50/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/12/2016
Số công báo:số 02 năm 2017
Ngày đăng công báo:16/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/12/2016
Hiệu lực:30/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:51/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/12/2016
Số công báo:số 02 năm 2017
Ngày đăng công báo:16/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/12/2016
Hiệu lực:30/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:52/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/12/2016
Số công báo:số 02 năm 2017
Ngày đăng công báo:16/2/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/12/2016
Hiệu lực:30/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
29/12/2016 73/2016/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


23/12/2016 72/QĐ-UBND

Phê duyệt Chương trình phát triển nhàở tỉnh Tây Ninh
giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030


22/12/2016 71/2016/QĐ-UBND

Về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị người nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh


21/12/2016 68/2016/QĐ-UBND

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017


20/12/2016 49/2016/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


20/12/2016 50/2016/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp

giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


20/12/2016 51/2016/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


20/12/2016 52/2016/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh