TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/4/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:1/5/2018
Hiệu lực:01/05/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/4/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:28/4/2018
Hiệu lực:28/04/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/4/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:26/4/2018
Hiệu lực:26/04/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/4/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:26/4/2018
Hiệu lực:26/04/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:10/4/2018
Hiệu lực:10/4/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:2/4/2018
Hiệu lực:2/4/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:23/3/2018
Hiệu lực:23/3/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/3/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:1/4/2018
Hiệu lực:1/4/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
19/04/2018 11/2018/QĐ-UBND

Về việc :Quyết định Sửa đổi, bổ sung Chương I Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh


18/04/2018 10/2018/QĐ-UBND

Về việc :Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


16/04/2018 07/2018/QĐ-UBND

Về việc: Quyết định bãi bỏ các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020


16/04/2018 08/2018/QĐ-UBND

Về việc: Quyết định Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


28/03/2018 06/2018/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


21/03/2018 05/2018/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020


13/03/2018 04/2018/QĐ-UBND

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/03/2018 03/2018/QĐ-UBND

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Tây Ninh