TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Thành ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 14 năm 2010
Ngày đăng công báo:6/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2010/NQ-HDND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 14 năm 2010
Ngày đăng công báo:6/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2010/NQ-HDND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 14 năm 2010
Ngày đăng công báo:6/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:5/7/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về việc Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH
KHÓA IX -NHIỆM KỲ 2004-2011
KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2010.
Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành tán thành với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện. Thống nhất báo cáo của Tòa án nhân dân huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện trình ra kỳ họp.

Điều 2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2010.
Nhiệm vụ chủ yếu là tập trung thực hiện tốt các giải pháp để ngăn chặn suy giảm kinh tế, kìm chế lạm phát phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2010.
a. Về kinh tế:
Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với cơ cấu đầu tư khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Triển khai xây dựng các chợ xã theo kế hoạch. Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, xây dựng môi trường thương mại - dịch vụ - du lịch văn minh.
Tập trung hướng đầu tư vào cụm công nghiệp Bến Kéo, tiếp tục kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Trường Hòa.
Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; tăng cường công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất rau an toàn, phát triển dự án nuôi trồng thủy sản Gò Kén. Chủ động phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và trên các loại cây trồng. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Kiên cố hóa hệ thống kênh mương đảm bảo nước tưới cho cây trồng; thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Tổ chức trồng cây phân tán nâng tỷ lệ che phủ tự nhiên trên địa bàn huyện.
Tích cực tìm đối tác để kêu gọi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm thương mại Long Hoa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2010, đặc biệt là công trình Trụ sở Huyện Ủy - UBND huyện (Chào mừng Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX), kiên cố hóa 74 phòng học, trường Tiểu học Lê Lai; trạm Y tế xã Long Thành Nam; triển khai xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, trồng cây xanh đường 797, trụ sở Ban Chỉ huy quân sự các xã. Hoàn thành danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2011.
Lập Đồ án quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hòa Thành, hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống cấp thoát nước khu vực thị trấn Hòa Thành. Tăng cường kiểm tra xây dựng theo quy hoạch, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đô thị; quản lý tốt hoạt động dịch vụ công ích đô thị theo phân cấp.
Hoàn thành kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 huyện, xã. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai năm 2010, triển khai kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015). Hoàn chỉnh phương án đền bù thu hồi đất các dự án được phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý chặt chẽ việc sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất. Tổ chức kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cam kết bảo vệ môi trường. Hoàn thành quy chế quản lý các nghĩa địa hiện có theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Tích cực khai thác các nguồn thu, hạn chế nợ thuế tồn đọng, phấn đấu tăng thu trong năm 2010 tối thiểu 05 % trở lên. Đảm bảo cân đối ngân sách huyện - xã, đáp ứng nhu cầu chi hoạt động thường xuyên của bộ máy Nhà nước. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong chi tiêu để có tích luỹ ngân sách.
Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các đối tượng theo quy định của Chính phủ; tăng cường các biện pháp huy động vốn và cho vay tín dụng; nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân, ổn định tình hình tài chính tín dụng để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
b. Về Văn hóa - Xã hội:
Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Thường xuyên kiểm tra các loại hình hoạt động dịch vụ văn hóa để phòng ngừa vi phạm và ổn định trật tự xã hội, khuyến khích xây dựng các mô hình mới để thúc đẩy công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - TDTT.
Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, chuẩn bị tốt nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2010-2011. Huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hoàn thành phổ cập trung học ở 04 xã: Long Thành Bắc, Long Thành Trung, Long Thành Nam và Hiệp Tân. Tiếp tục phát triển các tổ chức khuyến học, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và thực hiện tốt Kế hoạch vận động “Vì đàn em thân yêu và tiếp sức đến trường”.
Thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tăng cường công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, xã hội hóa y tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế. Tăng cường kiểm tra quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách. Quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc, động viên tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định xã hội.
c. Về Quốc phòng - An ninh:
Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em gắn với thực hiện chương trình mục tiêu “04 giảm” của UBND tỉnh, đặc biệt là các giải pháp kìm chế tai nạn giao thông, kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã, tuần tra nhân dân, tổ dân cư tự quản và ban, tổ bảo vệ dân phố. Tổ chức tốt hội trại “Tòng quân” và giao quân đạt chỉ tiêu 100 % ở 02 cấp huyện, xã.
Hoàn thành chương trình giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chương trình thanh tra kinh tế - xã hội năm 2010. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng luật. Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý các đối tượng theo Nghị định 60 và Nghị định 61 của Chính phủ.
d. Về Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt “Đề án 30” về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của bộ máy Nhà nước. Thực hiện các quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2000 trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
Thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” huyện, xã. Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2010.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.
Điều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện Nghị quyết vào cuối năm 2010.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đại biểu Hội đồng nhân dân vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế –xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 của huyện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Phong
 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:5/7/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH
KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2004-2011
KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 03/6/2003 của Chính phủ về Quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Sau khi xem xét báo cáo số 79/BC-UBND, ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2009 như sau:
A. Về thu ngân sách:
I. Về thu ngân sách Nhà nước: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: là 115.383.464.460 đồng đạt 110 % so dự toán tỉnh giao, đạt 109,54 % dự toán huyện giao; so cùng kỳ tăng 21,19 %.
Trong đó:
- Các khoản thu cân đối ngân sách: 108.385.888.494 đồng đạt 105,92 % dự toán.
- Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN: 6.997.575.966 đồng đạt 233,25 % dự toán.
II. Về thu ngân sách huyện:
Thu ngân sách huyện 214.184.242.135 đồng đạt 183,74%; Trong đó:
- Các khoản thu cân đối ngân sách: 207.186.666.169 đồng đạt 182,44 %.
- Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN: 6.997.575.966 đồng đạt 233,25 %.
B. Về chi ngân sách huyện:
Tổng chi ngân sách huyện: 205.788.008.714 đồng đạt 176,54 %;
Trong đó:
- Các khoản chi cân đối ngân sách: 198.790.432.748 đồng đạt 175,04 %.
- Các khoản chi từ nguồn được để lại quản lý qua NSNN: 6.997.575.966 đồng đạt 233,25%.
C. Cân đối ngân sách huyện:
1. Tổng thu ngân sách huyện : 214.184.242.135 đồng
2. Tổng chi ngân sách huyện : 205.788.008.714 đồng
3. Kết dư ngân sách năm 2009 (1 – 2) : 8.396.233.421 đồng
Trong đó:
- Kết dư ngân sách huyện : 5.490.920.871 đồng
- Kết dư ngân sách xã, thị trấn : 2.905.312.550 đồng

Sau khi xem xét báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2009, Hội đồng nhân dân huyện thống nhất chuyển toàn bộ kết dư ngân sách huyện năm 2009 là 5.490.920.871 đồng bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010 theo những nội dung như sau:
1. Bổ sung nguồn chi sự nghiệp xã hội: 1.032.828.000 đồng
2. Bổ sung chi khác ngân sách : 550.092.871 đồng
3. Kinh phí mua sắm khối Đảng : 408.000.000 đồng
4. Bổ sung chi đầu tư phát triển : 3.500.000.000 đồng
Kết dư ngân sách xã, thị trấn ghi thu vào ngân sách cấp xã, thị trấn theo luật định.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2009 theo đúng nội dung và thời gian qui định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Phong

 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:5/7/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện
năm 2009 được chuyển sang năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH
KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2004-2011
KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 03/6/2003 của Chính phủ về Quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Sau khi xem xét báo cáo số 77/BC-UBND, ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2009 được chuyển sang năm 2010, bổ sung vào dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010 theo những nội dung như sau:
1. Bổ sung kinh phí cho một số lĩnh vực trong dự toán năm 2010 chưa phân bổ đủ: 825.400.983 đồng.
2. Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp : 1.028.545.500 đồng.
3. Bổ sung chi đầu tư phát triển : 3.500.000.000 đồng.
4. Bổ sung kinh phí hoạt động HĐND huyện: 32.000.000 đồng.
5. Kinh phí Nghị quyết số 01/HU : 50.000.000 đồng.
6. Kinh phí Ban bảo vệ sức khỏe : 30.000.000 đồng.
7. Số còn lại 6.389.253.517 đồng UBND huyện điều hành đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước trong năm 2010.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện bổ sung dự toán và điều hành đúng quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Phong


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:5/7/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về việc Giải tỏa nghĩa địa Quy Thiện, xã Trường Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004-2011
KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 48/TTr-UBND, ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành về việc Giải tỏa nghĩa địa Quy Thiện, xã Trường Hòa huyện Hòa Thành; báo cáo kết quả khảo sát của Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thống nhất Tờ trình số 48/TTr-UBND, ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Giải tỏa nghĩa địa Quy Thiện, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành.
Tổng diện tích là: 27.739 m2.
Tổng số mộ là: 3.435 mộ, trong đó: Số mộ đã bốc cốt di dời: 3.185 mộ; số mộ hiện còn: 250 mộ.
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau đây:
1. Định vị cắm mốc chính xác;
2. Mục đích sử dụng: Xây dựng trường Tiểu học Trường Hòa A, sân bóng đá và các công trình công cộng khác;
3. Sau khi bốc mộ phải san ủi và thực hiện các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường;
4. Thông báo nhân dân tự bốc mộ trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2010.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ mười sáu thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Phong

 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:5/7/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về việc Quy hoạch đất nghĩa địa của huyện


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004-2011
KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 254/1998/QĐ-UB, ngày 20/6/1998 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hòa Thành thời kỳ 1996-2010;
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND, ngày 25/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) của huyện Hòa Thành;
Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành về việc Quy hoạch đất nghĩa địa của huyện Hòa Thành; báo cáo kết quả khảo sát của Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thống nhất Tờ trình số 63/TTr-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Quy hoạch đất nghĩa địa huyện Hòa Thành.
- Địa chỉ đất quy họach: Tại cánh đồng Gò Duối thuộc ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành.
- Lọai đất: Lúa (Nông nghiệp vị trí 5, gò cao, sản xuất không hiệu quả)
- Tổng diện tích quy hoạch: 50.250,8 m2 , gồm 43 thửa. Trong đó:
+ Diện tích đất công do UBND xã Long Thành Nam quản lý: 19.785,2 m2, gồm 20 thửa.
+ Diện tích đất dân đang sử dụng: 30.465,6 m2 , gồm 23 thửa (của 03 hộ)
- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau đây:
1. Định vị cắm mốc chính xác;
2. Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ 03 hộ dân có đất quy hoạch nghĩa địa theo quy định của pháp luật.
3. Mục đích sử dụng: Phục vụ an táng người chết đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường;
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ mười sáu thông qua./.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Phong

 

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
17/12/2010 11/2010/NQ-HĐND

Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.


17/12/2010 12/2010/NQ-HDND

Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2011.


17/12/2010 13/2010/NQ-HDND

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011.


05/07/2010 05/2010/NQ-HĐND

Về việc Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010


05/07/2010 06/2010/NQ-HĐND

Về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2009


05/07/2010 07/2010/NQ-HĐND

Về việc Phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2009 được chuyển sang năm 2010


05/07/2010 08/2010/NQ-HĐND

Về việc Giải tỏa nghĩa địa Quy Thiện, xã Trường Hòa


05/07/2010 09/2010/NQ-HĐND

Về việc Quy hoạch đất nghĩa địa của huyện