TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội đồng Nhân dân Thành phố Tây Ninh ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:16/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:17 /2010 /NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/11/2010
Số công báo:
Ngày đăng công báo:
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:25/6/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét báo cáo của UBND thị xã Tây Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tếb-bxã hội, an ninhb-bquốc phòng 6 tháng đầu năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010; báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh thống nhất như đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2010 của UBND Thị xã.
Điều 2. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010.
1. Lĩnh vực kinh tế:
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ. Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ đất, các nguồn thu phát sinh chưa đưa vào quản lý (hộ kinh doanh thời vụ, vãng lai), có kế hoạch thu và xử lý nợ thuế tồn đọng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch cấp Thị giao. Thực hành tiết kiệm trong chi ngân sách, ưu tiên cân đối ngân sách để thanh toán vốn đầu tư xây dựng.
Hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư và kiểm tra chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, kiên quyết chống tiêu cực, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành đúng tiến độ và quy định. Sớm hoàn thiện hồ sơ dự án một số công trình quan trọng, trong danh mục công trình dự kiến thực hiện giai đoạn 2010-2015, đặc biệt là các tuyến giao thông; chủ động tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA khi có điều kiện.
Nhanh chóng hoàn chỉnh đề án hợp thức hóa và đấu giá quyền sử dụng đất công nhỏ lẻ; di dời hộ dân chiếm dụng đất trái phép, để tổ chức đấu giá khu đất sau Bảo Việt. Giải quyết dứt điểm tình trạng bao chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích thuộc rừng lịch sử Tiểu khu 66 khu vực Núi Bà; kịp thời điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở. Phối hợp với tỉnh xây dựng kế hoạch khai thác khoáng sản và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch không phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch 1/500 đường Hoàng Lê Kha; quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết Thị xã gắn với việc thực hiện các quy hoạch ngành và lĩnh vực. Cấp phép xây dựng và quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng theo đúng quy hoạch và kiến trúc đô thị. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kỷ cương đô thị.
Cùng với tỉnh tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục và chính sách trong kêu gọi, thu hút đầu tư và thúc đẩy nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã có chủ trương cho phép đầu tư, trước mắt đôn đốc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cụm công nghiệp Tân Bình, tạo điều kiện hoàn thành cơ bản hạ tầng cụm công nghiệp. Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Thạnh Tân và Bình Minh, đầu tư xây dựng các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy hoạch được duyệt.
Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai; dịch bệnh.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục bậc trung học để công nhận phường IV đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THPT; thực hiện công tác phổ cập trẻ 05 tuổi ở bậc mầm non. Kiểm tra, đề nghị công nhận trường Tiểu học Kim Đồng, trường Mầm non 1/6 đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; tổ chức lễ công nhận trường THCS Nguyễn Tri Phương đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010. Tập trung chuẩn bị sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị cho khai giảng năm học 2010-2011; tổ chức tốt “Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường”.
Tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chính trị, văn hóa của địa phương, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, 65 năm Ngày Quốc khánh, 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam… Các bài viết về tấm gương đạo Hồ Chí Minh và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa. Duy trì và giữ vững các danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; tổ chức đăng ký xã văn hóa đối với đơn vị Bình Minh và làm lễ công nhận xã Ninh Thạnh đạt xã Văn hóa. Tổ chức các phong trào thi đấu thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Thực hiện tốt các chương trình về y tế Quốc gia; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm đối với người. Duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn Quốc gia về y tế. Quản lý tốt các hoạt động y dược tư nhân; kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn, kịp thời xử lý và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
Triển khai thực hiện tốt các dự án và tăng cường công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng, chống và kéo giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 14,86 %.
Giải quyết kịp thời các chế độ và làm tốt công tác chăm lo cho những đối tượng chính sách, dân nghèo còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Tiếp tục xây tặng 15 căn nhà đại đoàn kết; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đào tạo, dạy nghề cho lao động; giới thiệu lao động cần việc làm đến các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 3.234 lao động, lao động qua đào tạo 32.893 người và kéo giảm hộ nghèo dưới 1,89 %.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mô hình “Một cửa” tại UBND Thị xã và các xã, phường; tiếp tục công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả việc thí điểm mô hình “Một cửa điện tử” tại UBND Thị xã.
Tiếp tục đề xuất, kiến nghị tỉnh thành lập Công ty quản lý chợ. Xúc tiến việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất và chuyển đổi mô hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa xã, phường theo mô hình mới. Tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2010- 2013.
3. Về quốc phòng - an ninh, nội chính:
Thực hiện nghiêm chế độ trực, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết từ nay đến cuối năm 2010, đặc biệt là bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp; đề cao cảnh giác chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo đảm xây dựng Thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định và giao quân năm 2010 đạt chỉ tiêu, chất lượng cả 02 cấp.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu “4 giảm”, kéo giảm rõ rệt tội phạm, tệ nạn và tai nạn giao thông. Tích cực củng cố hoạt động các Tổ dân cư tự quản, phát huy phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.
Tổ chức các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng giai đoạn I; tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo thời gian và thẩm quyền giải quyết, không để tồn đọng, kéo dài.
Triển khai các Luật đã có hiệu lực trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp, chứng thực, hộ tịch; tập trung công tác thi hành án đối với những vụ án có điều kiện thi hành.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh thông qua.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tây Ninh tổ chức triển khai, cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh.
- Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát và đề xuất, kiến nghị UBND thị xã Tây Ninh chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tây Ninh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 của thị xã Tây Ninh.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Pha

 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:25/6/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Thị xã năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23/6/2003 của Chính phủ về Quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán, phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 96/TTr-UBND, ngày 17/6/2010 của UBND thị xã Tây Ninh về Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Thị xã năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND thị xã Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Thị xã năm 2009 như sau:
1. Về thu ngân sách:
Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2009: 118,680 tỷ đồng.
+ Các khoản thu thuế cân đối NSNN: 112,852 tỷ đồng.
+ Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 5,828 tỷ đồng.
2. Về chi ngân sách:
Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2009: 200,112 tỷ đồng.
+ Chi cân đối ngân sách: 159,084 tỷ đồng.
+ Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 5,756 tỷ đồng.
+ Các khoản chi được quản lý qua NSNN: 35,272 tỷ đồng.
3. Phần cân đối ngân sách năm 2009:
- Tổng nguồn thu cân đối ngân sách: 224,815 tỷ đồng.
+ Thu cân đối ngân sách: 185,379 tỷ đồng.
+ Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN: 39,436 tỷ đồng.
- Tổng chi ngân sách huyện: 200,112 tỷ đồng.
- Kết dư ngân sách huyện: 24,703 tỷ đồng.
+ Ngân sách cấp huyện: 19,581 tỷ đồng.
+ Ngân sách cấp xã: 5,122 tỷ đồng.
Chuyển toàn bộ số thu kết dư ngân sách cấp huyện năm 2009 sang thu ngân sách cấp huyện năm 2010 với tiền là 19.581.582.513 đồng (Mười chín tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi hai ngàn, năm trăm mười ba đồng).
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh thông qua.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Tây Ninh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Pha

.
 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:25/6/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về chuyển nguồn kết dư ngân sách năm 2009 sang sử dụng năm 2010.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 97/TTr-UBND, ngày 17/6/2010 của UBND thị xã Tây Ninh về Tình hình sử dụng kết dư ngân sách năm 2009 chuyển sang năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND thị xã Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chuyển nguồn kết dư ngân sách năm 2009 sang sử dụng năm 2010 như sau:
Tổng kinh phí đề nghị sử dụng kết dư ngân sách năm 2009 chuyển sang năm 2010 là 3.559.536.500 đồng. (Ba tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, năm trăm ba mươi sáu ngàn, năm trăm đồng)
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh thông qua.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Tây Ninh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Pha

 

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
17/12/2010 12/2010/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.


17/12/2010 14/2010/NQ-HĐND

Thông qua điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 của thị xã Tây Ninh.


17/12/2010 15/2010/NQ-HĐND

Về Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh; đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020


17/12/2010 16/2010/NQ-HĐND

Về việc Thông qua dự toán kinh phí hoạt động năm 2011.


17/11/2010 17 /2010 /NQ-HĐND

Về việc Thông qua Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân thị xã Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011.


25/06/2010 09/2010/NQ-HĐND

Về Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010


25/06/2010 10/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Thị xã năm 2009


25/06/2010 11/2010/NQ-HĐND

Về chuyển nguồn kết dư ngân sách năm 2009 sang sử dụng năm 2010