TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:16/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Châu Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:16/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Châu Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/7/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Châu Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/7/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Châu Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/7/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Châu Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/7/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Châu Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/7/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Châu Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/7/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Châu Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
16/12/2010 07/2010/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011


16/12/2010 09/2010/NQ-HĐND

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành năm 2011.


09/07/2010 01/2010/NQ-HĐND

Về Một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010


09/07/2010 02/2010/NQ-HĐND

Về Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009


09/07/2010 03/2010/NQ-HĐND

Về việc Cho chủ trương di dời và xây dựng mới trường Trung học phổ thông Châu Thành, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Châu Thành


09/07/2010 04/2010/NQ-HĐND

Về việc Cho chủ trương xây dựng đường ranh khu vực thị trấn Châu Thành


09/07/2010 05/2010/NQ-HĐND

Về việc Cho chủ trương để Công ty trách nhiệm hữu hạn Bimico thuê đất đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su.


09/07/2010 06/2010/NQ-HĐND

Về việc Cho chủ trương sử dụng đất xây dựng Trạm biến áp 110 kV Châu Thành