TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội đồng Nhân dân huyện Tân Châu ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành:4/4/2011
Số công báo:Số 06 năm 2011
Ngày đăng công báo:28/5/2011
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 19 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:16/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
04/04/2011 01/2011/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2011.


21/12/2010 08/2010/NQ-HĐND

Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu.


21/12/2010 09/2010/NQ-HĐND

Về việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011.


21/12/2010 10/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu.


21/12/2010 11/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011.


21/12/2010 12/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.


17/12/2010 13/2010/NQ-HĐND

Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.


16/12/2010 08/2010/NQ-HĐND

Về điều chỉnh một số chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2010 và Phê chuẩn Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2011.