TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội đồng Nhân dân huyện Bến Cầu ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2010/NQ-HDND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2010/NQ-HDND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:7/7/2010
Số công báo:Số 08 năm 2010
Ngày đăng công báo:20/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:7/7/2010
Số công báo:Số 08 năm 2010
Ngày đăng công báo:20/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:7/7/2010
Số công báo:Số 08 năm 2010
Ngày đăng công báo:20/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
17/12/2010 04/2010/NQ-HDND

Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011.


17/12/2010 05/2010/NQ-HDND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.


17/12/2010 06/2010/NQ-HĐND

Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bến Cầu định hướng phát triển tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030.


17/12/2010 07/2010/NQ-HĐND

Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu.


17/12/2010 08/2010/NQ-HĐND


07/07/2010 01/2010/NQ-HĐND

Về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010


07/07/2010 02/2010/NQ-HĐND

Về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2009


07/07/2010 03/2010/NQ-HĐND

Về việc Điều chỉnh quy hoạch GTNT huyện Bến Cầu đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020