TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội đồng Nhân dân huyện Trảng Bàng ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:19/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Trảng Bàng
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:20/2010/NQ- HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Trảng Bàng
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:21/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Trảng Bàng
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:22/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Trảng Bàng
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:23/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 17 năm 2010
Ngày đăng công báo:10/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Trảng Bàng
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:30/6/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Trảng Bàng
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:30/6/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Trảng Bàng
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:30/6/2010
Số công báo:Số 07 năm 2010
Ngày đăng công báo:9/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Trảng Bàng
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
17/12/2010 19/2010/NQ-HĐND

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011.


17/12/2010 20/2010/NQ- HĐND

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010 và thông qua danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2011.


17/12/2010 21/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2011.


17/12/2010 22/2010/NQ-HĐND

Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bàng khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2011.


17/12/2010 23/NQ-HĐND

Về việc Dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bàng năm 2011.


30/06/2010 01/2010/NQ-HĐND

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội,
quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối  năm 2010


30/06/2010 02/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 2009


30/06/2010 03/2010/NQ-HĐND

Về việc Bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010