TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Gò Dầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Gò Dầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Gò Dầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Gò Dầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Gò Dầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Gò Dầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Gò Dầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/12/2010
Số công báo:Số 18 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. Gò Dầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
21/12/2010 05/2010/NQ-HĐND

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010 và phương huớng, nhiệm vụ năm 2011.


21/12/2010 06/2010/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010.


21/12/2010 07/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010


21/12/2010 08/2010/NQ-HĐND

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện, xã thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.


21/12/2010 09/2010/NQ-HĐND

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện, xã thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.


21/12/2010 10/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2011.


21/12/2010 11/2010/NQ-HĐND

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu năm 2011.


21/12/2010 12/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò dầu năm 2011.