TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Quyết định

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:337/QĐ-TTg
Ngày ban hành:17/3/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:734/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:13/3/2017
Cơ quan ban hành:Bộ GD&ĐT
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:295/QĐ-BTP
Ngày ban hành:10/3/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:426/QĐ-TTCP
Ngày ban hành:28/2/2017
Cơ quan ban hành:Thanh tra Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:53/QĐ-UBDT
Ngày ban hành:21/2/2017
Cơ quan ban hành:Ủy ban Dân tộc
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:132/QĐ-TTg
Ngày ban hành:2/2/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:164/QĐ-BQP
Ngày ban hành:17/1/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành:17/1/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
17/03/2017 337/QĐ-TTg

Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021


13/03/2017 734/QĐ-BGDĐT

Công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2


10/03/2017 295/QĐ-BTP

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự


28/02/2017 426/QĐ-TTCP

Về việc: công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN


21/02/2017 53/QĐ-UBDT

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2016


02/02/2017 132/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam


17/01/2017 164/QĐ-BQP

Về việc: công bố TTHC ban hành và bãi bỏ TTHC về dân quân tự vệ


17/01/2017 01/2017/QĐ-TTg

Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân