TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Quyết định

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:884/QĐ-TTg
Ngày ban hành:16/6/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:20/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành:12/6/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Ngân hàng nhà nước tỉnh Tây Ninh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:574/QĐ-TTg
Ngày ban hành:25/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:619/QĐ-TTg
Ngày ban hành:24/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành:12/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:643/QĐ-TTg
Ngày ban hành:11/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành:8/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:582/QĐ-TTg
Ngày ban hành:28/4/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
16/06/2017 884/QĐ-TTg

Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia


12/06/2017 20/2017/QĐ-TTg

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ


25/05/2017 574/QĐ-TTg

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


24/05/2017 619/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


12/05/2017 15/2017/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập


11/05/2017 643/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030


08/05/2017 14/2017/QĐ-TTg

Bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở


28/04/2017 582/QĐ-TTg

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.