TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Quyết định

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:643/QĐ-TTg
Ngày ban hành:11/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:582/QĐ-TTg
Ngày ban hành:28/4/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:562/QĐ-TTg
Ngày ban hành:25/4/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:553/QĐ-TTg
Ngày ban hành:21/4/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:524/QĐ-TTg
Ngày ban hành:19/4/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:410/QĐ-TTg
Ngày ban hành:4/4/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:337/QĐ-TTg
Ngày ban hành:17/3/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:734/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:13/3/2017
Cơ quan ban hành:Bộ GD&ĐT
Thể loại:Quyết định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
11/05/2017 643/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030


28/04/2017 582/QĐ-TTg

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.


25/04/2017 562/QĐ-TTg

Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025


21/04/2017 553/QĐ-TTg

Quyết định Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030


19/04/2017 524/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020


04/04/2017 410/QĐ-TTg

Về việc: ban hành KH triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản


17/03/2017 337/QĐ-TTg

Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021


13/03/2017 734/QĐ-BGDĐT

Công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2