TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Thông tư

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/2017/TT-BQP
Ngày ban hành:8/3/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
Thể loại:Thông tư
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:35/2017/TT-BQP
Ngày ban hành:12/2/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
Thể loại:Thông tư
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2017/TT-BNV
Ngày ban hành:24/1/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Thể loại:Thông tư
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2016/TT-TTCP
Ngày ban hành:29/12/2016
Cơ quan ban hành:Thanh tra Chính phủ
Thể loại:Thông tư
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:335/2016/TT-BTC
Ngày ban hành:27/12/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Thông tư
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:161/2016/TT-BQP
Ngày ban hành:21/10/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
Thể loại:Thông tư
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:143/2016/TT-BTC
Ngày ban hành:26/9/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Thông tư
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:130/2016/TT-BQP
Ngày ban hành:10/9/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
Thể loại:Thông tư
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
08/03/2017 49/2017/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển


12/02/2017 35/2017/TT-BQP

Về việc: quy định tiêu chuẩn đủ đk bay, tiêu chuẩn, TT cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sx, sửa chữa, bão dưỡng, tàu bay, động cơ bay...


24/01/2017 01/2017/TT-BNV

Về việc: hướng dẫn về phụ cấp chức vụ LĐ đ/v chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành GTVT


29/12/2016 03/2016/TT-TTCP

Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân


27/12/2016 335/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản


21/10/2016 161/2016/TT-BQP

Về việc: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sd trong lĩnh vực ngân hàng


26/09/2016 143/2016/TT-BTC

Về việc: quy định mức thu, chế độ trhu, nộp, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập VP. đại diện của tổ chức xúc tiến TM nước ngoài


10/09/2016 130/2016/TT-BQP

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc