TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Công văn

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2443/VPCP-KGVX
Ngày ban hành:16/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:323/VPCPV.I
Ngày ban hành:12/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4389/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành:7/9/2016
Cơ quan ban hành:Bộ GD&ĐT
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:18/UBTVQH14-TP
Ngày ban hành:31/8/2016
Cơ quan ban hành:Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:7194/VPCP-QT
Ngày ban hành:29/8/2016
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:241/TCTK-TKQG
Ngày ban hành:12/4/2016
Cơ quan ban hành:Tổng Cục thống kê
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1931/BTC-HCSN
Ngày ban hành:3/2/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:194/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành:19/1/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
16/03/2017 2443/VPCP-KGVX

V/v chương trình công tác năm 2017 của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm


12/02/2017 323/VPCPV.I

V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn


07/09/2016 4389/BGDĐT-KHTC

Về việc đính chính Công văn số 3386/BGDĐT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ – CP


31/08/2016 18/UBTVQH14-TP

Về việc:hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật TTHC


29/08/2016 7194/VPCP-QT

Về việc:kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực số 1 Hoàng Hoa Thám


12/04/2016 241/TCTK-TKQG

Về việc phân cấp tính toán và cung cấp số liệu GRDP quý


03/02/2016 1931/BTC-HCSN

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo NĐ số 16/2015/NĐ-CP, QĐ số 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016


19/01/2016 194/BKHCN-KHTH

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017