TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Công văn

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4186/VPCP-KTTH
Ngày ban hành:25/4/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Cục Thống kê. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4089/VPCP-TTĐT
Ngày ban hành:24/4/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:933/BTP-BTTP
Ngày ban hành:22/3/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2443/VPCP-KGVX
Ngày ban hành:16/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:606/TTCP-BTCDTW
Ngày ban hành:16/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:323/VPCPV.I
Ngày ban hành:12/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:174/KLHĐDT14
Ngày ban hành:10/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4389/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành:7/9/2016
Cơ quan ban hành:Bộ GD&ĐT
Thể loại:Công văn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
25/04/2017 4186/VPCP-KTTH

Triển khai thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030


24/04/2017 4089/VPCP-TTĐT

Hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử


22/03/2017 933/BTP-BTTP

Về việc: không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành Cty CP


16/03/2017 2443/VPCP-KGVX

V/v chương trình công tác năm 2017 của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm


16/03/2017 606/TTCP-BTCDTW

Về việc: sd trang phục đ/v CB, CC làm nhiệm vụ TCD


12/02/2017 323/VPCPV.I

V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn


10/02/2017 174/KLHĐDT14

Tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”


07/09/2016 4389/BGDĐT-KHTC

Về việc đính chính Công văn số 3386/BGDĐT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ – CP