TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Nghị định

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:70/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:6/6/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:66/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:19/5/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:57/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:9/5/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:52/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:28/4/2017
Cơ quan ban hành:Công ty CP Thương mại, Dịch vụ và Truyền thông LC Việt Nam
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:24/4/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:47/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:24/4/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:44/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:14/4/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:41/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:5/4/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
06/06/2017 70/2017/NĐ-CP

 Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP


19/05/2017 66/2017/NĐ-CP

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị


09/05/2017 57/2017/NĐ-CP

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người


28/04/2017 52/2017/NĐ-CP

Về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


24/04/2017 49/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện


24/04/2017 47/2017/NĐ-CP

Về việc: quy định mức lương cơ sở đ/v CB, CC,VC và lực lượng vũ trang


14/04/2017 44/2017/NĐ-CP

Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


05/04/2017 41/2017/NĐ-CP

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản