TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Nghị định

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:23/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:13/3/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:20/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:24/2/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:21/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:24/2/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:22/2017/NĐ-VP
Ngày ban hành:24/2/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:19/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:24/2/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:17/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:17/2/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:10/2/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:10/2/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị định
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
13/03/2017 23/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


24/02/2017 20/2017/NĐ-CP

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


24/02/2017 21/2017/NĐ-CP

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp


24/02/2017 22/2017/NĐ-VP

Nghị định về hòa giải thương mại


24/02/2017 19/2017/NĐ-CP

Nghị định quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng


17/02/2017 17/2017/NĐ-CP

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông


10/02/2017 13/2017/NĐ-CP

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc


10/02/2017 12/2017/NĐ-CP

Nghị dinhh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải