TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Văn bản

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1577/TTg-TH
Ngày ban hành:6/9/2016
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Văn bản
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3050/VP-VX
Ngày ban hành:22/7/2016
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại:Văn bản
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3065/BTC-QLCS
Ngày ban hành:9/3/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Văn bản
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1565/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành:9/3/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thể loại:Văn bản
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2887/BTC-CST
Ngày ban hành:4/3/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Văn bản
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2686/BTC-TCT
Ngày ban hành:29/2/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Văn bản
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2399/BTC-TCHQ
Ngày ban hành:23/2/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Văn bản
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2230/BTC-CST
Ngày ban hành:18/2/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Văn bản
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
06/09/2016 1577/TTg-TH

Về việc rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao


22/07/2016 3050/VP-VX

Sao gửi Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH


09/03/2016 3065/BTC-QLCS

Về việc triển khai Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC


09/03/2016 1565/BKHĐT-TCTK

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê


04/03/2016 2887/BTC-CST

Về việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí


29/02/2016 2686/BTC-TCT

Về việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cơ quan thuế lấy ý kiến tư vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại


23/02/2016 2399/BTC-TCHQ

Về việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về Hải quan


18/02/2016 2230/BTC-CST

Về việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư về lệ phí cấp phép và phí quyền hoạt động viễn thông