TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Nghị quyết

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10-NQ/BCSĐ
Ngày ban hành:12/4/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại:Nghị quyết
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:21/NQ-CP
Ngày ban hành:21/3/2016
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị quyết
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:98/2015/QH13
Ngày ban hành:17/11/2015
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Nghị quyết
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:62/NQ-CP
Ngày ban hành:7/9/2015
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị quyết
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:59/NQ-CP
Ngày ban hành:7/8/2015
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị quyết
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:57/NQ-CP
Ngày ban hành:6/8/2015
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị quyết
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:51/NQ-CP
Ngày ban hành:2/7/2015
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị quyết
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:46/NQ-CP
Ngày ban hành:18/6/2015
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Thể loại:Nghị quyết
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợpNgày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
12/04/2017 10-NQ/BCSĐ

Về việc: LĐ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS 2017


21/03/2016 21/NQ-CP

Về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


17/11/2015 98/2015/QH13

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016


07/09/2015 62/NQ-CP

Về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015


07/08/2015 59/NQ-CP

Ban hành Nghị quyết về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư


06/08/2015 57/NQ-CP

Về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015


02/07/2015 51/NQ-CP

Về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015


18/06/2015 46/NQ-CP

Về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a