TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Chỉ thị

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/CT-BXD
Ngày ban hành:2/11/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/CT-BCT
Ngày ban hành:23/9/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Công thương
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:24/CT-TTg
Ngày ban hành:1/9/2015
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:18/CT-TTg
Ngày ban hành:14/7/2015
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/CT-TTg
Ngày ban hành:7/7/2015
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/CT-BTNMT
Ngày ban hành:30/6/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/CT-TTg
Ngày ban hành:10/6/2015
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4211/CT-BNN-TY
Ngày ban hành:29/5/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
02/11/2015 01/CT-BXD

Về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình


23/09/2015 15/CT-BCT

Về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


01/09/2015 24/CT-TTg

Về việc: đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực TNMT


14/07/2015 18/CT-TTg

Về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan


07/07/2015 15/CT-TTg

Về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế


30/06/2015 01/CT-BTNMT

Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016


10/06/2015 13/CT-TTg

Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính


29/05/2015 4211/CT-BNN-TY

Về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật