TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Chỉ thị

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2547/VP-TH
Ngày ban hành:12/6/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:24/CT-TTg
Ngày ban hành:2/6/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:837/CT-BTL
Ngày ban hành:24/5/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Tư lệnh Quân khu 7
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/CT-BXD
Ngày ban hành:2/11/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/CT-BCT
Ngày ban hành:23/9/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Công thương
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:24/CT-TTg
Ngày ban hành:1/9/2015
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:18/CT-TTg
Ngày ban hành:14/7/2015
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/CT-TTg
Ngày ban hành:7/7/2015
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Thể loại:Chỉ thị
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợpNgày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
12/06/2017 2547/VP-TH

Sao gửi Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ


02/06/2017 24/CT-TTg

Chỉ thị Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017


24/05/2017 837/CT-BTL

Về việc: tổ chức, xd kiện toàn củng cố, nângc ao năng lực hđ của BAn CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nahf trường, doanh nghiệp


02/11/2015 01/CT-BXD

Về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình


23/09/2015 15/CT-BCT

Về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


01/09/2015 24/CT-TTg

Về việc: đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực TNMT


14/07/2015 18/CT-TTg

Về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan


07/07/2015 15/CT-TTg

Về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế