TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Thông tư liên tịch

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành:1/8/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Thể loại:Thông tư liên tịch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKHĐT
Ngày ban hành:30/6/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
Thể loại:Thông tư liên tịch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2016/TTLT-BCA-BNG
Ngày ban hành:30/6/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Công an
Thể loại:Thông tư liên tịch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày ban hành:10/3/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể loại:Thông tư liên tịch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành:23/2/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thể loại:Thông tư liên tịch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:17/2016/TTLT-BTC-VPCP
Ngày ban hành:21/1/2016
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Thông tư liên tịch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT
Ngày ban hành:12/1/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Thể loại:Thông tư liên tịch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2016/TTLT-BKHCN-BNV
Ngày ban hành:11/1/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Thể loại:Thông tư liên tịch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợpNgày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
01/08/2016 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự


30/06/2016 104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP


30/06/2016 04/2016/TTLT-BCA-BNG

Về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam


10/03/2016 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa và Thông tin  thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


23/02/2016 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC

Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế


21/01/2016 17/2016/TTLT-BTC-VPCP

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017


12/01/2016 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT

Về việc Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia


11/01/2016 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên nghành khoa học và công nghệ