TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Thông báo

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:607/TB-TTKQH
Ngày ban hành:8/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại:Thông báo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:111/TB-VPCP
Ngày ban hành:27/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Thông báo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:98/TB-VPCP
Ngày ban hành:22/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Thông báo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/TB-VPCP
Ngày ban hành:2/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Thông báo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:43/TB-VPCP
Ngày ban hành:25/1/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Thông báo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:36/TB-VPCP
Ngày ban hành:25/1/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Thông báo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/TB-VPCP
Ngày ban hành:11/1/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Thông báo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:295/TB-VPCP
Ngày ban hành:16/9/2016
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Thể loại:Thông báo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
08/05/2017 607/TB-TTKQH

Về việc: KL của Uỷ ban TV QH về chất vấn và trả lời tại Phiên họp thứ 9


27/02/2017 111/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017


22/02/2017 98/TB-VPCP

ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp làm việc với Kiểm toán Nhà nước


02/02/2017 49/TB-VPCP

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước


25/01/2017 43/TB-VPCP

 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy


25/01/2017 36/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.


11/01/2017 13/TB-VPCP

Ýkiến luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam


16/09/2016 295/TB-VPCP

Về việc : (CKS) Thông báo sô 295/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam  đánh giá kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016