TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Báo cáo

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/BC-BCĐGĐTP-ĐKT3
Ngày ban hành:18/2/2016
Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo Liên ngành Triển khai Đề án
Thể loại:Báo cáo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Tư pháp. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:27/BC-BCĐ
Ngày ban hành:22/1/2016
Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ
Thể loại:Báo cáo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/BC-BTP
Ngày ban hành:22/1/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Thể loại:Báo cáo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1781/BC-UBKHCNMT13
Ngày ban hành:31/12/2015
Cơ quan ban hành:Ủy ban Khoa học
Thể loại:Báo cáo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:211/BC-HĐTVĐX
Ngày ban hành:3/12/2015
Cơ quan ban hành:Hội Đồng tư vấn Đặc xá
Thể loại:Báo cáo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:25/BC-HĐND
Ngày ban hành:13/10/2015
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Thể loại:Báo cáo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:6894/BC-BKHĐT
Ngày ban hành:25/9/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thể loại:Báo cáo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4386/BC-BNV
Ngày ban hành:23/9/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Thể loại:Báo cáo
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợpNgày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
18/02/2016 04/BC-BCĐGĐTP-ĐKT3

Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.


22/01/2016 27/BC-BCĐ

Về việc tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2015


22/01/2016 14/BC-BTP

Về việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành án hành chính


31/12/2015 1781/BC-UBKHCNMT13

Về việc thực hiện chính sách pháp luật về đa dạng sinh học giai đoạn 2009-2014


03/12/2015 211/BC-HĐTVĐX

Báo cáo công tác đặc xá năm 2015


13/10/2015 25/BC-HĐND

Kết quả giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020


25/09/2015 6894/BC-BKHĐT

Về việc tổng kết thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015 (cập nhật đến ngày 30/6/2015)


23/09/2015 4386/BC-BNV

Về kết quả triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính