TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Hướng dẫn

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:175/HD-HĐGDQPANTW
Ngày ban hành:24/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại:Hướng dẫn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/HD-HĐND
Ngày ban hành:14/9/2016
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Thể loại:Hướng dẫn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1914/HD-VP
Ngày ban hành:16/7/2015
Cơ quan ban hành:Ban chỉ đạo Quốc gia 1237
Thể loại:Hướng dẫn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1842/HD-BTĐKT
Ngày ban hành:24/10/2013
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Thể loại:Hướng dẫn
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:164/HDTVĐX
Ngày ban hành:23/7/2013
Cơ quan ban hành:Hội Đồng tư vấn Đặc xá
Thể loại:Hướng dẫn
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:915/HD-BTĐKT
Ngày ban hành:5/6/2013
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Thể loại:Hướng dẫn
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Nội vụ. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2764/HD-UBND
Ngày ban hành:24/11/2011
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Thể loại:Hướng dẫn
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:359/HD-CT
Ngày ban hành:30/3/2009
Cơ quan ban hành:
Thể loại:Hướng dẫn
Đơn vị thực hiện:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
24/03/2017 175/HD-HĐGDQPANTW

Về việc: CT, nội dung cập nhật BD kiến thức QP va AN


14/09/2016 15/HD-HĐND

HD:Quy trình tổ chức thẩm tra,giám sát chuyên đề của HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh,nhiệm Kỳ 2016-2021


16/07/2015 1914/HD-VP

Về việc hướng dẫn rà soát hoàn thiện hồ sơ, đánh giá liệt sĩ; bàn giao, cung cấp thông tin; xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ


24/10/2013 1842/HD-BTĐKT

Hướng dẫn khen thưởng các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)


23/07/2013 164/HDTVĐX

Triển khai thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013


05/06/2013 915/HD-BTĐKT


24/11/2011 2764/HD-UBND

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 10 năm 2011


30/03/2009 359/HD-CT

Hướng dẫn khen thưởng thành tích 5 năm ( 2004-2009) thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới