TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Kế hoạch

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3156/KH-BTP
Ngày ban hành:13/9/2016
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Thể loại:Kế hoạch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:20/KH-BCĐ
Ngày ban hành:22/1/2016
Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ
Thể loại:Kế hoạch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:477/KH-DQ
Ngày ban hành:9/7/2015
Cơ quan ban hành:Cục Dân quân tự vệ
Thể loại:Kế hoạch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:165/KH-BTCQG-X11
Ngày ban hành:6/7/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Công an
Thể loại:Kế hoạch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1274/KH-BTL
Ngày ban hành:18/6/2015
Cơ quan ban hành:Bộ Tư lệnh Quân khu 7
Thể loại:Kế hoạch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:381/KH-BCĐ
Ngày ban hành:29/12/2014
Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo TW
Thể loại:Kế hoạch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:381/KH-BCĐ
Ngày ban hành:29/12/2014
Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo TW
Thể loại:Kế hoạch
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Công an tỉnh. Phối hợp:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:18/KH-BCĐTƯVSATTP
Ngày ban hành:12/8/2014
Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo TW
Thể loại:Kế hoạch
Đơn vị thực hiện:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
13/09/2016 3156/KH-BTP

Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính


22/01/2016 20/KH-BCĐ

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2016


09/07/2015 477/KH-DQ

Khảo sát phục vụ triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015-2020


06/07/2015 165/KH-BTCQG-X11

Về tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc


18/06/2015 1274/KH-BTL

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7


29/12/2014 381/KH-BCĐ

Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2015


29/12/2014 381/KH-BCĐ

Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người 2015


12/08/2014 18/KH-BCĐTƯVSATTP

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2014.