TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Thông tri

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:82/TT-UB
Ngày ban hành:10/11/1981
Số công báo:
Ngày đăng công báo:
Loại văn bản:Thông tri
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:73/UB
Ngày ban hành:17/8/1976
Số công báo:
Ngày đăng công báo:
Loại văn bản:Thông tri
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/TT
Ngày ban hành:13/2/1976
Số công báo:
Ngày đăng công báo:
Loại văn bản:Thông tri
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
10/11/1981 82/TT-UB

Hướng dẫn việc thực hiện 1 số nguyên tắc chính sách về ruộng đất, về xóa bỏ bóc lột và điều chỉnh ruộng đất ở nông thôn


17/08/1976 73/UB

Về việc thực hiện chính sách khen thưởng chống Mỹ cứu nước vừa qua.


13/02/1976 08/TT

Quy định Tạm thời về chế độ thu viện phí đối với nhân dân.