TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Quyết định

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:36/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/11/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:13/11/2017
Hiệu lực:13/11/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:35/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/10/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:27/10/2017
Hiệu lực:27/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:34/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/10/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:20/10/2017
Hiệu lực:20/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:33/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:6/10/2017
Số công báo:Số 08 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/10/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:18/10/2017
Hiệu lực:18/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:32/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:15/10/2017
Hiệu lực:15/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:30/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:5/10/2017
Hiệu lực:05/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:1/10/2017
Hiệu lực:01/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:29/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:5/10/2017
Hiệu lực:05/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
03/11/2017 36/2017/QĐ-UBND

 Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020


13/10/2017 35/2017/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


10/10/2017 34/2017/QĐ-UBND

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


06/10/2017 33/2017/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


28/09/2017 32/2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh


21/09/2017 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định Về việc bãi bỏ một số Quyết định quy định về lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


21/09/2017 31/2017/QĐ-UBND

Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020


20/09/2017 29/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh