TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Quyết định

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/1/2018
Số công báo:Số 01 năm 2018
Ngày đăng công báo:15/1/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/1/2018
Hiệu lực:20/01/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:54/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/12/2017
Số công báo:Số 11 năm 2017
Ngày đăng công báo:31/12/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:10/1/2018
Hiệu lực:10/1/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/12/2017
Số công báo:Số 11 năm 2017
Ngày đăng công báo:31/12/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:1/1/2018
Hiệu lực:1/01/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/12/2017
Số công báo:Số 11 năm 2017
Ngày đăng công báo:31/12/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:31/12/2017
Hiệu lực:31/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:51/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/12/2017
Số công báo:Số 11 năm 2017
Ngày đăng công báo:31/12/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:1/1/2018
Hiệu lực:1/01/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/12/2017
Số công báo:Số 11 năm 2017
Ngày đăng công báo:31/12/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:31/12/2017
Hiệu lực:31/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/12/2017
Số công báo:Số 10 năm 2017
Ngày đăng công báo:18/12/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Văn Chiến
Ngày thi hành:30/12/2017
Hiệu lực:30/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/12/2017
Số công báo:Số 11 năm 2017
Ngày đăng công báo:31/12/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:1/1/2018
Hiệu lực:1/01/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
08/01/2018 01/2018/QĐ-UBND

Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây


29/12/2017 54/2017/QĐ-UBND

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc


21/12/2017 48/2017/QĐ-UBND

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018


21/12/2017 49/2017/QĐ-UBND

Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020


21/12/2017 51/2017/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


21/12/2017 50/2017/QĐ-UBND

 Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản


20/12/2017 46/2017/QĐ-UBND

Phân cấp quản lý nhà nước đối với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


20/12/2017 47/2017/QĐ-UBND

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018