TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
  Đơn vị thực hiện:

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1309/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/6/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Giám đốc Sở Nội vụ. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1322/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/6/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:208/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/1/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:171/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/1/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Tài Nguyên & Môi trường. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:172/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/1/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Tài Nguyên & Môi trường. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:225/UBND-KTTC
Ngày ban hành:24/1/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Giao thông Vận tải. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:176/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/1/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Y tế. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:159/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/1/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Khoa học & Công nghệ. Phối hợp:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐơn vị thực hiện
16/06/2017 1309/QĐ-UBND

Thành lập nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển KTXH về hạ tầng giao thông


Chủ trì: Giám đốc Sở Nội vụ. Phối hợp:
16/06/2017 1322/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh


Chủ trì: Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội. Phối hợp:
25/01/2017 208/QĐ-UBND

Chủ trương điều chỉnh tên nhà đầu tư và một phần công năng dự án Trụ sở MB Tây Ninh


Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư. Phối hợp:
24/01/2017 171/QĐ-UBND

Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác đất san lấp công suất 22.700m khối/năm (Phúc Thịnh Đức)


Chủ trì: Sở Tài Nguyên & Môi trường. Phối hợp:
24/01/2017 172/QĐ-UBND

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất rau, quả sạch trong nhà kính theo tiêu chuẩn VietGap và chăn nuôi heo (Việt Nam Mộc Bài)


Chủ trì: Sở Tài Nguyên & Môi trường. Phối hợp:
24/01/2017 225/UBND-KTTC

Phụ thu chiều xe chạy rỗng của các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định


Chủ trì: Sở Giao thông Vận tải. Phối hợp:
24/01/2017 176/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch phục hồi chức năng 2017


Chủ trì: Sở Y tế. Phối hợp:
24/01/2017 159/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh


Chủ trì: Sở Khoa học & Công nghệ. Phối hợp: