TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
  Đơn vị thực hiện:

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2548/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2480/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Cục Thống kê. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2413/QĐ-BCĐ896
Ngày ban hành:17/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Công an tỉnh. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2400/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Công an tỉnh. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2368/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Giáo dục & Đào tạo. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2367/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Xây dựng. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2342/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Nội vụ. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2340/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Nội vụ. Phối hợp:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐơn vị thực hiện
30/10/2017 2548/QĐ-UBND

Phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh


Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp:
24/10/2017 2480/QĐ-UBND

Ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh


Chủ trì: Cục Thống kê. Phối hợp:
17/10/2017 2413/QĐ-BCĐ896

Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện DA tổng thể đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân và CSDL liên quan đến dân cư 2013-2020


Chủ trì: Công an tỉnh. Phối hợp:
16/10/2017 2400/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh


Chủ trì: Công an tỉnh. Phối hợp:
11/10/2017 2368/QĐ-UBND

Phê duyệt KH thực hiện Chương trình sữa học đường tỉnh TN giai đoạn 2017-2020


Chủ trì: Sở Giáo dục & Đào tạo. Phối hợp:
11/10/2017 2367/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình


Chủ trì: Sở Xây dựng. Phối hợp:
09/10/2017 2342/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh


Chủ trì: Sở Nội vụ. Phối hợp:
09/10/2017 2340/QĐ-UBND

Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Chủ trì: Sở Nội vụ. Phối hợp: