TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
  Đơn vị thực hiện:

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/1/2018
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:72/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/1/2018
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:58/QĐ-UBND
Ngày ban hành:5/1/2018
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:44/QĐ-UBND
Ngày ban hành:5/1/2018
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Y tế. Phối hợp


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:51/QĐ-UBND
Ngày ban hành:5/1/2018
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Y tế. Phối hợp


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/1/2018
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2587/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/11/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Tài Nguyên & Môi trường. Phối hợp


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2560/QĐ-UBND
Ngày ban hành:1/11/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Tài Nguyên & Môi trường. Phối hợp

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐơn vị thực hiện
10/01/2018 01/QĐ-UBND

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Năm 2018


Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp
08/01/2018 72/QĐ-UBND

Chương trình công tác UBND tỉnh 2018


Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp
05/01/2018 58/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh năm 2017


Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp
05/01/2018 44/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh năm 2018

 


Chủ trì: Sở Y tế. Phối hợp
05/01/2018 51/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt KH chăm sóc SK người cao tuổi giai đoạn 2017-2025


Chủ trì: Sở Y tế. Phối hợp
02/01/2018 01/QĐ-UBND

Ban hành những giải pháp,nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo,điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018


Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp
02/11/2017 2587/QĐ-UBND

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ Anh, tại ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


Chủ trì: Sở Tài Nguyên & Môi trường. Phối hợp
01/11/2017 2560/QĐ-UBND

Về việc :phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp và sét gạch ngói tại  ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi


Chủ trì: Sở Tài Nguyên & Môi trường. Phối hợp