TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
  Đơn vị thực hiện:

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3227/KH-UBND
Ngày ban hành:14/11/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2910/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/11/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3228/KH-UBND
Ngày ban hành:14/11/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3038/KH-UBND
Ngày ban hành:26/10/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2755/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/10/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3012/UBND-VX
Ngày ban hành:25/10/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3013/UBND-VX
Ngày ban hành:25/10/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2750/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/10/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Công an tỉnh. Phối hợp:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐơn vị thực hiện
14/11/2016 3227/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2016


Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp:
14/11/2016 2910/QĐ-UBND

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh


Chủ trì: Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Phối hợp:
14/11/2016 3228/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII năm 2017 – 2018


Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phối hợp:
26/10/2016 3038/KH-UBND

Về việc : thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
26/10/2016 2755/QĐ-UBND

Kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Tây Ninh


Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp:
25/10/2016 3012/UBND-VX

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp:
25/10/2016 3013/UBND-VX

Triển khai dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát


Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp:
25/10/2016 2750/QĐ-UBND

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đ/v ông Trần Tuấn An, huyện Trảng Bàng


Chủ trì: Công an tỉnh. Phối hợp: