TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN
Danh sách văn bản dự thảo lấy ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1213/VP-VX
Ngày ban hành:24/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:27/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:841/VP-KTTC
Ngày ban hành:2/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:10/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:683/VP-KTTC
Ngày ban hành:22/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:27/2/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:687/VP-KTTC
Ngày ban hành:22/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:1/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:653/VP-KTTC
Ngày ban hành:21/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:25/2/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5360/VP-VX
Ngày ban hành:29/11/2016
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/11/2016


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4588/VP-KTTC
Ngày ban hành:18/10/2016
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:25/10/2016


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4413/VP-KTTC
Ngày ban hành:7/10/2016
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:14/10/2016

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
24/03/2017 1213/VP-VX

Về việc : (CKS) góp ý dự thảo QĐ thay thế QĐ số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của TTCP về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn.


02/03/2017 841/VP-KTTC


22/02/2017 683/VP-KTTC

(CKS) Về việc : Cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình KHCN cấp quốc gia


22/02/2017 687/VP-KTTC

(CKS) Về việc : Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW


21/02/2017 653/VP-KTTC

Về việc :Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 120/2015/TT-BTC


29/11/2016 5360/VP-VX

góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đ/v phép đo khối lượng TM bán lẻ


18/10/2016 4588/VP-KTTC

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 172/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh


07/10/2016 4413/VP-KTTC

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử