TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN
Danh sách văn bản dự thảo lấy ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1995/VP-KSTT
Ngày ban hành:16/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:15/5/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1824/VP-KTTC
Ngày ban hành:10/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:10/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1963/VP-VX
Ngày ban hành:10/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:17/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1821/VP-KTTC
Ngày ban hành:5/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:11/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1822/VP-KTTC
Ngày ban hành:5/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:1/8/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1819/VP-KTTC
Ngày ban hành:5/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:11/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1354/VP-KTTC
Ngày ban hành:3/4/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:8/4/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1338/VP-VX
Ngày ban hành:31/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:3/4/2017

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
16/04/2018 1995/VP-KSTT

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


10/05/2017 1824/VP-KTTC

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa đơn


10/05/2017 1963/VP-VX

Về việc :(CKS) tuyền đạt ý kiến của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Công an về hồ sơ cai nghiện bắt buộc


05/05/2017 1821/VP-KTTC

Về việc :  Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN bằng NSNN


05/05/2017 1822/VP-KTTC

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng


05/05/2017 1819/VP-KTTC

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác


03/04/2017 1354/VP-KTTC

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


31/03/2017 1338/VP-VX

CKS Xây nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh