TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Danh sách văn bản lĩnh vực đất đai

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2537/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2538/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2539/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2541/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2542/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2540/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2406/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2405/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/10/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
30/10/2017 2537/QĐ-UBND

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ủy ban nhân dân xã Trà Vong


30/10/2017 2538/QĐ-UBND

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ủy ban nhân dân xã Suối Đá


30/10/2017 2539/QĐ-UBND

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLand


30/10/2017 2541/QĐ-UBND

Về việc giao 2.248,8 m2 đất tại phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho UBND phường 3 quản lý theo quy định.


30/10/2017 2542/QĐ-UBND

Về việc giao 6.243,5 m2 đất tại phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho UBND phường Hiệp Ninh quản lý theo quy định.


30/10/2017 2540/QĐ-UBND

Về việc giao 32.541,0 m2 đất cho Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học


17/10/2017 2406/QĐ-UBND

Về việc cho Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) thuê 3.963,1 m2 đất tại Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để thực hiện dự án Siêu thị Co.opMart Gò Dầu.


17/10/2017 2405/QĐ-UBND

Về việc thu hồi 3.963,1 m2 đất tại Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý.