TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Danh sách văn bản lĩnh vực đất đai

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:267/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/2/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:238/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/2/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:228/QĐ-UBND
Ngày ban hành:7/2/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:218/QĐ-UBND
Ngày ban hành:6/2/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:212/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/2/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:210/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/2/2017
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2549/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/10/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2550/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/10/2016
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
10/02/2017 267/QĐ-UBND

Về việc : phê duyệt KH sd đất năm 2017 của huyện Hoà Thành


08/02/2017 238/QĐ-UBND

Về việc :Về việc cho phép Công ty TNHH Việt Bắc được chuyển mục đích sử dụng 1.505 m2 đất tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy chế biến gỗ.


07/02/2017 228/QĐ-UBND

Về việc : Cho phép Công ty TNHH Thông Thuận Phát được chuyển mục đích sử dụng 14.326,3 m2 đất tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đất san lấp


06/02/2017 218/QĐ-UBND

Về việc : phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Dương Minh Châu


02/02/2017 212/QĐ-UBND

Về việc : cấp GCN cho Trạm y tế xã Tân Lập


02/02/2017 210/QĐ-UBND

Về việc : cho phép Công ty Cổ phần nông nghiệp Đại Thành được chuyển mục đích sử dụng 6.972,8 m2 đất tại xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản than bùn


03/10/2016 2549/QĐ-UBND

Về việc : thu hồi 39.097,9 m2 đất tại xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của UBND huyện Châu Thành


03/10/2016 2550/QĐ-UBND

Về việc : cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại công nghệ dịch vụ Hùng Duy thuê 39.097,9m2 đất để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn biến tính