TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN MỚI
   Tháng: Năm:             Đơn vị thực hiện:
Danh sách văn bản được ban hành trong năm 2017

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:884/QĐ-TTg
Ngày ban hành:16/6/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 884/QĐ-TTg

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2547/VP-TH
Ngày ban hành:12/6/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 2547/VP-TH

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:20/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành:12/6/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Ngân hàng nhà nước tỉnh Tây Ninh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 20/2017/QĐ-TTg

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:70/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:6/6/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 70/2017/NĐ-CP

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:24/CT-TTg
Ngày ban hành:2/6/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 24/CT-TTg

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:574/QĐ-TTg
Ngày ban hành:25/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 574/QĐ-TTg

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:619/QĐ-TTg
Ngày ban hành:24/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 619/QĐ-TTg

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:837/CT-BTL
Ngày ban hành:24/5/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Tư lệnh Quân khu 7
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 837/CT-BTL
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐơn vị thực hiện
16/06/2017 884/QĐ-TTg

Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia


Chủ trì: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Phối hợp:
12/06/2017 2547/VP-TH

Sao gửi Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ


Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư. Phối hợp:
12/06/2017 20/2017/QĐ-TTg

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ


Chủ trì: Ngân hàng nhà nước tỉnh Tây Ninh. Phối hợp:
06/06/2017 70/2017/NĐ-CP

 Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP


Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phối hợp:
02/06/2017 24/CT-TTg

Chỉ thị Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017


Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư. Phối hợp:
25/05/2017 574/QĐ-TTg

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
24/05/2017 619/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
24/05/2017 837/CT-BTL

Về việc: tổ chức, xd kiện toàn củng cố, nângc ao năng lực hđ của BAn CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nahf trường, doanh nghiệp


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp: