TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN MỚI
   Tháng: Năm:             Đơn vị thực hiện:
Danh sách văn bản được ban hành trong năm 2017

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:16/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:11/5/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 16/2017/TT-BTC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:643/QĐ-TTg
Ngày ban hành:11/5/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 643/QĐ-TTg

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:57/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:9/5/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 57/2017/NĐ-CP

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:607/TB-TTKQH
Ngày ban hành:8/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 607/TB-TTKQH

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:582/QĐ-TTg
Ngày ban hành:28/4/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 582/QĐ-TTg

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:52/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:28/4/2017
Cơ quan ban hành:Công ty CP Thương mại, Dịch vụ và Truyền thông LC Việt Nam
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 52/2017/NĐ-CP

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4186/VPCP-KTTH
Ngày ban hành:25/4/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Cục Thống kê. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 4186/VPCP-KTTH

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:562/QĐ-TTg
Ngày ban hành:25/4/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 562/QĐ-TTg
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐơn vị thực hiện
11/05/2017 16/2017/TT-BTC

Quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
11/05/2017 643/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
09/05/2017 57/2017/NĐ-CP

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
08/05/2017 607/TB-TTKQH

Về việc: KL của Uỷ ban TV QH về chất vấn và trả lời tại Phiên họp thứ 9


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
28/04/2017 582/QĐ-TTg

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
28/04/2017 52/2017/NĐ-CP

Về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
25/04/2017 4186/VPCP-KTTH

Triển khai thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030


Chủ trì: Cục Thống kê. Phối hợp:
25/04/2017 562/QĐ-TTg

Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp: