TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN MỚI
   Tháng: Năm:             Đơn vị thực hiện:
Danh sách văn bản được ban hành trong năm 2017

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:337/QĐ-TTg
Ngày ban hành:17/3/2017
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 337/QĐ-TTg

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2443/VPCP-KGVX
Ngày ban hành:16/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 2443/VPCP-KGVX

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:23/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:13/3/2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 23/2017/NĐ-CP

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:734/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:13/3/2017
Cơ quan ban hành:Bộ GD&ĐT
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 734/QĐ-BGDĐT

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:295/QĐ-BTP
Ngày ban hành:10/3/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 295/QĐ-BTP

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/2017/TT-BQP
Ngày ban hành:8/3/2017
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 49/2017/TT-BQP

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:426/QĐ-TTCP
Ngày ban hành:28/2/2017
Cơ quan ban hành:Thanh tra Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 426/QĐ-TTCP

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:111/TB-VPCP
Ngày ban hành:27/2/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Đơn vị thực hiện:Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
Văn bản sao gửi: 111/TB-VPCP
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐơn vị thực hiện
17/03/2017 337/QĐ-TTg

Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
16/03/2017 2443/VPCP-KGVX

V/v chương trình công tác năm 2017 của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
13/03/2017 23/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
13/03/2017 734/QĐ-BGDĐT

Công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
10/03/2017 295/QĐ-BTP

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
08/03/2017 49/2017/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
28/02/2017 426/QĐ-TTCP

Về việc: công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp:
27/02/2017 111/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017


Chủ trì: Sở Ban Ngành Tỉnh. Phối hợp: