TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN
Danh sách văn bản truyền đạt ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2168/VP-KTN
Ngày ban hành:23/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/4/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2172/VP-KTTC
Ngày ban hành:23/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/4/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2133/VP-KTTC
Ngày ban hành:20/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:27/4/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2065/VP-NC
Ngày ban hành:17/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:24/4/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2048/VP-KTN
Ngày ban hành:17/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:24/4/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2026/VP-KGVX
Ngày ban hành:16/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:23/4/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1995/VP-KSTT
Ngày ban hành:16/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:15/5/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1990/VP-KTTC
Ngày ban hành:13/4/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:20/4/2018

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
23/04/2018 2168/VP-KTN

Về việc :tham mưu UBND tỉnh văn bản góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10.11.2014 của Chính phủ


23/04/2018 2172/VP-KTTC

(CKS) Về việc :tham gia ý kiến hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản


20/04/2018 2133/VP-KTTC

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”


17/04/2018 2065/VP-NC

Về việc :(CKS) sao gửi Thông báo số 139/TB-VPCP.


17/04/2018 2048/VP-KTN

Về việc :sao gửi Công văn số 1302/BTNMT-TTr ngày 20/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


16/04/2018 2026/VP-KGVX

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


16/04/2018 1995/VP-KSTT

Về việc : lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


13/04/2018 1990/VP-KTTC

(CKS) Về việc :Sao gửi Thông tư số 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán NN