TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN
Danh sách văn bản truyền đạt ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2921/VP-DT
Ngày ban hành:30/7/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:7/7/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3334/VP-KGVX
Ngày ban hành:21/7/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:26/7/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3321/VP-KTTC
Ngày ban hành:20/7/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:26/7/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3322/VP-KTTC
Ngày ban hành:20/7/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:26/7/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3273/VP-NC
Ngày ban hành:19/7/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:26/7/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3280/VP-TH
Ngày ban hành:19/7/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:25/7/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3272/VP-NC
Ngày ban hành:19/7/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:26/7/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3263/VP-KTTC
Ngày ban hành:18/7/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:24/7/2017

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
30/07/2017 2921/VP-DT

Về việc : (CKS) Sao gửi QĐ 900 phê duyệt danh sach xã thuộc diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020


21/07/2017 3334/VP-KGVX

Về việc : (cks). SGVB QĐ số 853.QD-TTg


20/07/2017 3321/VP-KTTC

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


20/07/2017 3322/VP-KTTC

(CKS) Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 1107/QĐ-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


19/07/2017 3273/VP-NC

Về việc :Sao gửi Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ


19/07/2017 3280/VP-TH

Về việc :góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 và Bộ tiêu chuẩn chất lượng thống kê


19/07/2017 3272/VP-NC

Về việc :Sao gửi Thông tư 06/2017/TT/BTP


18/07/2017 3263/VP-KTTC

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị SNCL