TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN
Danh sách văn bản truyền đạt ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4370/VP-KTTC
Ngày ban hành:19/9/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:21/9/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4317/VP-KTTC
Ngày ban hành:15/9/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:22/9/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4273/VP-KTTC
Ngày ban hành:14/9/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:20/9/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4260/VP-KGVX
Ngày ban hành:13/9/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:19/9/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4204/VP-NC
Ngày ban hành:12/9/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:19/9/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4207/VP-NC
Ngày ban hành:12/9/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:19/9/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4203/VP-NC
Ngày ban hành:12/9/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:19/9/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:4164/VP-NC
Ngày ban hành:8/9/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:14/9/2017

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
19/09/2017 4370/VP-KTTC

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư


15/09/2017 4317/VP-KTTC

(CKS)Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính.


14/09/2017 4273/VP-KTTC

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg


13/09/2017 4260/VP-KGVX

CKS sao gửi  Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018


12/09/2017 4204/VP-NC

Về việc :Sao gưỉ Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 22/8/2017 của Bộ Tư pháp


12/09/2017 4207/VP-NC

Về việc :Sao gửi Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ


12/09/2017 4203/VP-NC

Về việc :Sao gửi Nghị quyết số 83/NQ-CP  Phiên họp Chính phủ chuyên đề  về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017


08/09/2017 4164/VP-NC

Về việc :Sao gửi Nghị định 102/2017/NĐ-CP  về đăng ký biện pháp bảo đảm