TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN
Danh sách văn bản truyền đạt ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2130/VP-KTN
Ngày ban hành:22/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:29/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2133/VP-KTTC
Ngày ban hành:22/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:27/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2128/VP-KTN
Ngày ban hành:22/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:29/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2132/VP-KTN
Ngày ban hành:22/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:29/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2164/VP-KGVX
Ngày ban hành:22/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:29/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2160/VP-KGVX
Ngày ban hành:22/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:29/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2094/VP-TH
Ngày ban hành:19/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:26/5/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2102/VP-KTTC
Ngày ban hành:19/5/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:26/5/2017

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
22/05/2017 2130/VP-KTN

(CKS)Về việc: triển khai thực hiện Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN


22/05/2017 2133/VP-KTTC

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 5923/BTC-TCDN ngày 09/5/2017 của Bộ Tài chính.


22/05/2017 2128/VP-KTN

(CKS)Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg


22/05/2017 2132/VP-KTN

(CKS)Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 626/QĐ-TTg


22/05/2017 2164/VP-KGVX

CKS triển khai thực hiện Nghị định số 56/2017/NĐ-CP


22/05/2017 2160/VP-KGVX

CKS triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg


19/05/2017 2094/VP-TH

Về việc :sao gửi Thông báo số 607/TB-TTKQH ngày 08/5/2017 của Tổng thư ký Quốc hội


19/05/2017 2102/VP-KTTC

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm