TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN
Danh sách văn bản truyền đạt ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:740/VP-KTN
Ngày ban hành:6/2/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:13/2/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:696/VP-KTN
Ngày ban hành:2/2/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:9/2/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:663/VP-NC
Ngày ban hành:2/2/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:9/2/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:661/VP-NC
Ngày ban hành:2/2/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:9/2/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:635/VP-KGVX
Ngày ban hành:31/1/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:9/2/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:632/VP-TH
Ngày ban hành:31/1/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:7/2/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:596/VP-KTTC
Ngày ban hành:30/1/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:6/2/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:528/VP-KTTC
Ngày ban hành:26/1/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:4/2/2018Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
06/02/2018 740/VP-KTN

(CKS)Về việc : triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UB ngày 25/01/2018 của ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn


02/02/2018 696/VP-KTN

CKS Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số: 04/2018/QĐ-TTg


02/02/2018 663/VP-NC

Về việc : sao gửi Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017


02/02/2018 661/VP-NC

Về việc : sao gửi Quyết định số 46/QĐ-BNV ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ


31/01/2018 635/VP-KGVX

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản về việc cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ


31/01/2018 632/VP-TH

Về việc :sao gửi Công văn số 694/VPCP-TH ngày 18/01/2018 của Văn phòng Chính phủ


30/01/2018 596/VP-KTTC

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC


26/01/2018 528/VP-KTTC

Về việc :góp ý dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN