TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN
Danh sách văn bản truyền đạt ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5497/VP-NC
Ngày ban hành:20/11/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:27/11/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5473/VP-KGVX
Ngày ban hành:16/11/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:22/11/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5454/VP-NC
Ngày ban hành:15/11/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:22/11/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5446/VP-NC
Ngày ban hành:15/11/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:22/11/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5440/VP-NC
Ngày ban hành:15/11/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:22/11/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5427/VP-KTTC
Ngày ban hành:14/11/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:20/11/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5385/VP-KSTT
Ngày ban hành:13/11/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:20/11/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:5339/VP-KTTC
Ngày ban hành:10/11/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:17/11/2017

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
20/11/2017 5497/VP-NC

Về việc :Sao gửi Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chị tiết 1 số điều Luật thi hành tạm giữ, tạm giam


16/11/2017 5473/VP-KGVX

CKS Sao gửi  Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ


15/11/2017 5454/VP-NC

Về việc : sao gửi văn bản


15/11/2017 5446/VP-NC

Về việc :Sao gửi Thông tư 279/2017/TT-BQP quy định việc thực hiện xuất ngũ đối hạ sĩ quan, binh sĩ


15/11/2017 5440/VP-NC

Về việc :Sao gửi Nghị định 121/2017/NĐ-CP


14/11/2017 5427/VP-KTTC

Về việc :  tham gia đóng góp ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi)


13/11/2017 5385/VP-KSTT

Về việc : sao gửi văn bản


10/11/2017 5339/VP-KTTC

Về việc: sao gửi Quyết định 4122/QĐ-BCT ngày 31/10/2017