VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
8146/VP-NC 13/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 54/2023/TT-BNV ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
8122/VP-KT 12/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính
8103/VP-KSTTHC 12/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
8035/VP-KT 08/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 68/2023/NĐ-CP ngày 07/9/2023 của Chính phủ
8016/VP-KT 07/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2556/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
8015/VP-KT 07/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7981/VP-KT 06/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
7915/VP-KT 05/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7913/VP-KT 05/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7858/VP-NC 03/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ
7853/VP-KGVX 31/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 65/2023/NĐ-CP
7824/VP-KSTTHC 31/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản số 293/BCY-CTSBMTT của Ban Cơ yếu Chính phủ
7728/VP-KGVX 28/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 63/2023/NĐ-CP
7700/VP-KT 28/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
7671/VP-NC 25/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ
7668/VP-NC 25/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ Ngoại giao
7627/VP-KT 24/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 6719/BKHĐT-QLĐT
7604/VP-KT 24/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7529/VP-KGVX 22/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ
7477/VP-KT 21/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT
7476/VP-KT 21/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 22/2023/TT-BGTVT
7461/VP-KT 21/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 6 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành GTVT
7395/VP-KT 18/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
7411/VP-KGVX 17/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7335/VP-NC 16/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
7334/VP-KT 16/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
7279/VP-NC 15/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ
7193/VP-KT 11/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7180/VP-TH 11/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 601/TB-VP ngày 08/8/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận tại Hội nghị trao đổi, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ
7141/VP-TH 11/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023
7065/VP-KSTTHC 09/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
7018/VP-NC 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
6708/VP-KSTTHC 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 5972/BC-VPCP ngày 04/8/2023 của Văn phòng Chính phủ
6704/VP-KSTTHC 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 97/BC-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
6982/VP-KT 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 891/QĐ-BGTVT
6981/VP-KT 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản về kết quả tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án đường bộ cao tốc
6979/VP-KT 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 289/TB-VPCP
6875/VP-NC 03/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 01/8/2023 của Bộ Nội vụ
6870/VP-KSTTHC 03/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 6720/MTTW-BTT ngày 01/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam
6823/VP-TH 03/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 5802/VPCP-TH ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
6814/VP-KT 02/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 886/QĐ-TTg
6809/VP-KT 02/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2023/TT-BGTVT
6808/VP-KT 02/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 888/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025
6749/VP-KT 01/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 893/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6706/VP-KGVX 31/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
5576/VP-NC 30/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
5538/VP-KT 29/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.
6510/VP-KGVX 29/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
5507/VP-KT 28/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ
5502/VP-KT 28/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi NĐ số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 27
6529/VP-NC 28/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
6470/VP-KT 27/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6465/VP-KSTTHC 27/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 76/BC-BTTTT ngày 21/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
6395/VP-KT 25/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6293/VP-KT 21/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT và số 17/2023/TT-BGTVT
6292/VP-KT 21/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa.
6262/VP-KGVX 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2070/QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
6256/VP-KGVX 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 799/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030
6245/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 817/QĐ-TTg
6243/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT và số 13/2023/TT-BGTVT
6241/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT
6240/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6239/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2023/TT-BGTVT
6226/VP-NC 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ
6153/VP-KGVX 18/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 6/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
5999/VP-KT 12/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023 của Bộ Công Thương
5962/VP-KT 12/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 94/2023/QH15 của Quốc hội
5824/VP-KT 08/07/2023 UBND H. DMC sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT ngày 06/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5803/VP-KGVX 07/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành (Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN )
5763/VP-KT 06/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ
5762/VP-KT 06/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT
5706/VP-KT 04/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ.
5706/VP-KT 04/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ.
5678/VP-KT 04/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ.
5649/VP-KGVX 03/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
5579/VP-KT 30/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính.
5389/VP-KGVX 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
5382/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 14/2023/TT-BCT Thông tư bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện
5377/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia
5377/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia
5366/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ.
5365/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ Tài chính.
5273/VP-KSTTHC 22/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1675/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công công tác thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 202.
5272/VP-KGVX 22/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
5271/VP-KGVX 21/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chấm thi và công tác thanh tra chấm thi, thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
5192/VP-NC 19/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ
5190/VP-KT 19/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 09/6/2023 của Bộ Công Thương
5114/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ Tài chính.
5056/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT
5053/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 30/2023/NĐ-CP
5052/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính
5047/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2023/TT-BTC
5046/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5040/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ
4960/VP-KT 12/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ.
4954/VP-KT 12/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 39/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính.
4905/VP-KT 09/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2023/TT-BTC ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính
4898/VP-KT 09/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 05/6/2023 của Bộ Công Thương
4890/VP-KT 08/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính
4837/VP-KT 08/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 34/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính
4836/VP-KT 08/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4812/VP-KSTTHC 07/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2765/BGDĐT-CNTT ngày 06/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4811/VP-KSTTHC 07/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 293/QĐ-VPCP ngày 02/6/2023 của Văn phòng Chính phủ
4807/VP-KGVX 07/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
4740/VP-KGVX 06/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 08/2023/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên.
4751/VP-KT 06/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4719/VP-KT 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ
4717/VP-KT 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính.
4716/VP-KT 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán nhà nước.
4690/VP-KSTTHC 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4691/VP-KT 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”
4657/VP-KT 04/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ Tài chính
4659/VP-KT 04/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ NNPTNT
4625/VP-KT 02/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4559/VP-KT 31/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài chính.
4494/VP-KT 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4490/VP-KT 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 của Kiểm toán nhà nước.
4488/VP-KGVX 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
4487/VP-KGVX 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN về quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
4483/VP-KGVX 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 531/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Quyết định số 1358/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
4481/VP-KGVX 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới
4438/VP-KT 28/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
4441/VP-KT 28/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 25/2023/NĐ-CP
4440/VP-KT 28/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh CTĐT Dự án “An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn ADB
4410/VP-KT 25/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT
4359/VP-KSTTHC 24/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo APCI 2022 và Báo cáo đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
4344/VP-KT 23/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4343/VP-KT 23/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các Thông tư của Bộ Tài chính
4320/VP-KT 23/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4217/VP-KT 19/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4187/VP-KGVX 18/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế
4185/VP-KSTTHC 18/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023 của Ủy ban Dân tộc.
4151/VP-KT 17/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 500/QĐ-TTg của THủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4122/VP-KGVX 16/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 12/2023/QĐ-TTgvề việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
4081/VP-KT 15/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BCT ngày 08/5/2023 của Bộ Công Thương
4050/VP-KSTTHC 15/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4047/VP-KT 15/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ
4030/VP-KT 15/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ.
4013/VP-KT 14/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 20/2023/NĐ-CP của Chính phủ
4012/VP-KT 14/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 15/2023/NĐ-CP của Chính phủ
4035/VP-KGVX 14/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 34/QĐ-HĐQGGDPTNL ngày 27/4/2023 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về việc ban hành Chương trình công tác giai đoạn 2023-2026 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
4000/VP-KSTTHC 14/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
3967/VP-KT 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3966/VP-KT 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
3962/VP-KT 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1781/QĐ-BNN-HTQT của BNN&PTNT
3947/VP-KSTTHC 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 658/QĐ-NHNN ngày 14/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước
3932/VP-KSTTHC 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023
3932/VP-KSTTHC 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023
3898/VP-KT 10/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính
3820/VP-KT 08/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ.
3782/VP-KT 05/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Thông tư số 05/2023/TT-BGTVT ngày 28/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải)
3758/VP-KT 05/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3739/VP-KGVX 04/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
3735/VP-KT 04/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ
3734/VP-KT 04/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ
3752/VP-KGVX 04/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo
3740/VP-KGVX 28/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3706/VP-KT 28/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/5/2023 của Chính phủ
3692/VP-KT 28/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 384/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3627/VP-KT 27/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương
3626/VP-KT 27/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương
3538/VP-KT 25/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính.
3537/VP-KT 25/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3506/VP-KT 24/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1551/BXD-QLN về hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư
3487/VP-KT 22/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1632/QĐ-BNN-TT ngày 21/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3469/VP-KT 21/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ
3382/VP-KT 19/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 396/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3381/VP-KT 19/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
3301/VP-KT 18/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ
3171/VP-KT 13/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3150/VP-KGVX 13/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 375/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam
3117/VP-KSTTHC 12/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 2018/TB-TCTTKĐA của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
3100/VP-KT 11/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT ngày 05/4/2023 của Bộ Công Thương
3099/VP-KT 11/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Bộ Công Thương
3098/VP-KT 11/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Bộ Công Thương
3078/VP-KGVX 11/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg về mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
3016/VP-KT 09/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 750/QĐ-BTNMT ngày 28/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2976/VP-KT 06/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31/3/2023 của Bộ Công Thương
2975/VP-KGVX 06/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 522/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ TTTT
2943/VP-KT 05/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”
2862/VP-KT 03/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2856/VP-KT 03/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 01/4/2023 của Chính phủ
2835/VP-KT 03/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các văn bản của Bộ KH&ĐT trả lời về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CTMTQG
2686/VP-KGVX 31/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2684/VP-KT 30/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các văn bản của Bộ Tài chính trả lời vướng mắc thực hiện CTMTQG
2657/VP-KT 30/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
2636/VP-KT 29/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1715/BNN-TCKL
2547/VP-KGVX 28/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 483/QĐ-BKHCN Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia gia đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng KH&CN vũ trụ" mã số KC.13/21-30.
2461/VP-KT 23/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương
2458/VP-KT 23/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1012/QĐ-BNN-TL ngày 21/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
20230327163543 23/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các văn bản của TW hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các CTMTQG
2390/VP-KT 22/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính
2258/VP-KGVX 20/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 207/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch thực hiện "Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước CH xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia
2226/VP-KT 20/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2023/TT-BTC ngày 10/3/2023 của Bộ Tài chính
2135/VP-NC 16/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
2135/VP-NC 16/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
2096/VP-KGVX 14/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 364/QĐ-BTTTT điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2023
2088/VP-KT 14/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ
1988/VP-KT 10/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14/02/2023 của Bộ Công Thương
1892/VP-KGVX 09/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 292/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
1783/VP-KT 06/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính
1746/VP-KGVX 03/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 166/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
1745/VP-KGVX 03/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 228/QĐ-BKHCN về đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.
1700/VP-KT 03/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 757/QĐ-BNN-VPĐP ngày 02/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
1684/VP-KT 02/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 726/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1644/VP-KT 01/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1621/VP-KT 01/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 834/QĐ-BCA của Bộ Công an
1602/VP-KT 28/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 117/QĐ-UBQG ngày 22/02/2023, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Kìm kiếm cứu nạn
1593/VP-KGVX 28/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 531/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1544/VP-KT 27/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1468/VP-KGVX 23/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 168/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030".
1452/VP-KT 22/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BCT ngày 20/02/2023 của Bộ Công Thương
1374/VP-KT 21/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 313/QĐ-BCT ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương
1373/VP-KT 21/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 312/QĐ-BCT ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương.
1372/VP-KT 21/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 314/QĐ-BCT ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương.
1354/VP-KGVX 20/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 4/2023/NĐ-CP của Chính phủ v.v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1347/VP-KT 20/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
1265/VP-KT 16/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2023/TT-BTC ngày 10/02/2023 của Bộ Tài chính
1219/VP-KT 15/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính
1216/VP-KGVX 15/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 429/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
1155/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 554/QĐ-BNN-TY ngày 13/02/2023 của Bộ NNPTNT
1154/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1132/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính
1126/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2022/TT-BGTVT
1119/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1639/QĐ-TTg
1118/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 35/2022/TT-BGTVT
1117/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 10/QĐ-BGTVT
1112/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ về thiết kế và dự toán xây dựng mẫu nhà ở hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
1106/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2022/TT-BGTVT
1101/VP-KT 13/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 141/QĐ-BCT ngày 30/01/2023 của Bộ Công Thương
1066/VP-KT 13/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ
955/VP-KT 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
982/VP-KT 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính
976/VP-NC 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT
975/VP-KGVX 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
973/VP-KGVX 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2022/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KH&CN".
956/VP-KT 08/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ
794/VP-KT 06/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 79/QĐ-BTC ngày 30/01/2023 của Bộ Tài chính
774/VP-KT 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030
773/VP-KGVX 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 01/2023/TT-BTTTT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
772/VP-KGVX 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 69/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
771/VP-KT 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT
769/VP-KT 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050
741/VP-KT 02/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính.
701/VP-KT 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương
699/VP-KGVX 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
698/VP-KGVX 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 56/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non
697/VP-KGVX 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 259/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2022
696/VP-KGVX 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
632/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 19/2022/TT-BKHCN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.
631/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 01/QĐ-BKHCN Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
630/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 2667/QĐ-BKHCN Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN và ĐMST đến năm 2025.
629/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 2579/QĐ-BKHCN Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
626/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
625/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
623/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương
591/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ
556/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ TNMT
555/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ NNPTNT
554/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 372/QĐ-BNN-TY ngày 19/01/2023 của Bộ NNPTNT
549/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
543/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 20/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
539/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính
521/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
518/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23/12/2022 của Bộ Công Thương
516/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính
514/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
513/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
512/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
511/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
509/VP-QTTV 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
508/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.
507/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
505/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
504/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
503/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
502/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
501/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
499/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
497/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
496/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
495/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
474/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính.
530/VP-NC 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
454/VP-KT 28/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
451/VP-KT 27/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg
10118/VP-KGVX 26/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 07/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026
422/VP-KT 19/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TT 29 BNN về Các quy định chủ yếu thiết kế công trình thủy lợi
419/VP-KT 19/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TT số 26/2022/TT-BNNPTNT
417/VP-KT 19/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ NNPTNT
416/VP-KT 18/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ NNPTNT
415/VP-KT 18/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ TNMT
264/VP-KT 17/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 1413/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
342/VP-KT 16/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính.
309/VP-KT 16/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương.
334/VP-KT 13/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
312/VP-KGVX 13/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN
311/VP-KT 13/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương.
279/VP-KT 12/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 19/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
211/VP-KT 09/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
187/VP-KT 07/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 38/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
186/VP-KT 07/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 36/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
185/VP-KT 07/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 42/2022/TT-BCT Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
180/VP-KT 07/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 35/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
172/VP-KT 06/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 41/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
171/VP-KT 06/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3979/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
49/VP-KT 03/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính
33/VP-KT 03/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính
10264/VP-NC 30/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
515/VP-KT 30/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
10233/VP-KT 29/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 17/2022/QĐ-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10217/VP-NC 29/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
10206/VP-KGVX 28/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
10166/VP-KT 27/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2730/QĐ-BCT ngày 09/12/2022 của Bộ Công Thương
10165/VP-KT 27/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính
10119/VP-KGVX 26/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
10050/VP-KT 23/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
10075/VP-KGVX 23/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
10040/VP-KGVX 22/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
9979/VP-KGVX 21/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ hộ tại Việt Nam.
9962/VP-KGVX 21/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diedeezen và nhiên liệu sinh học".
9748/VP-KT 15/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ
9725/VP-KT 14/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ.
9639/VP-KSTTHC 12/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Công văn số 6203/BNV-CCHC
9572/VP-KGVX 09/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
9568/VP-KGVX 09/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9519/VP-NC 07/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quy chế phối hợp trong công tác giữa UBND tỉnh với Viện KSND tỉnh Tây Ninh
9426/VP-KT 05/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT
9400/VP-NC 02/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ
9359/VP-KT 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ.
9346/VP-NC 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Bộ Tư pháp
9380/VP-KT 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính
9342/VP-KT 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 15/2022/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
9340/VP-KT 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 14/2022/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
9302/VP-KGVX 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
9298/VP-KT 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT
9295/VP-KT 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 4609/QĐ-BNN-VPĐP ngày 29/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
9293/VP-KGVX 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 80/QP-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
9291/VP-KGVX 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1158/QĐ-LĐTBXH V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ LĐTBXH
9204/VP-KT 28/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
9149/VP-KGVX 25/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1453/QĐ-TTg Về việc phân công Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025
9066/VP-KT 23/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ Tài chính.
9065/VP-KT 23/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ Công Thương
8990/VP-KT 21/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi CV 12066 của BTC đính chính TT 108/2021
9974/VP-NC 21/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
8951/VP-KGVX 19/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
8868/VP-KT 17/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày11/11/2022 của Bộ Tài chính.
8820/VP-KGVX 16/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
8819/VP-KT 16/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 109/QĐ-BCĐLNTW
8812/VP-KT 16/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8732/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 08/11/2022 của Bộ Công Thương
8731/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 18,24,25,26,28,29 của Bộ Công Thương
8710/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương
8709/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2022/TT-BCT ngày 04/11/2022 của Bộ Công Thương
8706/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 19, 20, 21, 22 củ Bộ Công Thương
8665/VP-NC 11/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2022/TT-BTP
8679/VP-KT 11/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính
8603/VP-KT 09/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT công bố danh mục các thủ tục hành chính
8602/VP-KT 09/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi CV 4229/BKHĐT-QLĐT
8594/VP-KT 09/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ
8570/VP-KT 09/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 09/QĐ-TCTXDNTM ngày 04/11/2022 của Tổ Công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
8540/VP-KGVX 08/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
8550/VP-NC 08/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2022/TT-BTP
8389/VP-KT 03/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 131/BC-BXD của Bộ xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kết quả thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017
8358/VP-KT 02/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương
8351/VP-KT 02/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TT 16 về keo dán gỗ
8339/VP-KT 02/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ.
8311/VP-KGVX 01/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8308/VP-KT 01/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng
8249/VP-KGVX 31/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 87/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
8248/VP-KGVX 31/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
8261/VP-KT 31/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 06/2022/TT-BTP
8205/VP-KT 28/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 127/BC-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng
8206/VP-KT 28/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về quy hoạch tổng thể quốc gia
8174/VP-KGVX 27/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 2865 của Văn phòng Tỉnh ủy
8118/VP-KT 26/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 21/2022/NĐ-CP
8116/VP-KT 26/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 59/2022/TT-BTC
7998/VP-KGVX 21/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai và sao gửi Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
7966/VP-NC 20/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 2/2022/TT-VPCP
7949/VP-KGVX 20/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
7902/VP-KT 19/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ
7910/VP-KGVX 19/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.
7875/VP-KT 18/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 20/2022/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
7849/VP-NC 18/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 81/2022/NĐ-CP
7802/VP-KT 17/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ
7610/VP-KGVX 10/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2777/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc.
7606/VP-KGVX 10/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 71/2022/NĐ-CP
7534/VP-KT 06/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 của Bộ Tài chính.
7510/VP-KGVX 05/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ
7497/VP-KT 05/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2022/TT-BXD về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
7511/VP-KGVX 05/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg)
7429/VP-KGVX 03/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
7386/VP-KGVX 03/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2766/QĐ-BGDĐT ngày 27/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022.
7376/VP-KGVX 03/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng
7315/VP-KGVX 30/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 58/2022/TT-BTC về việc Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lấn thứ tư”
7292/VP-KT 30/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1946/QĐ-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương.
7268/VP-KT 29/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
7134/VP-KGVX 26/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN
7116/VP-KT 26/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2022/TT-BGTVT
7029/VP-KT 22/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính
7023/VP-KT 22/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 5542/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến của Khẩu quốc tế Tân Nam
6963/VP-KT 21/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3533/QĐ-BNN-KTHT ngày 19/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6962/VP-KT 21/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi CV 9540 của Bộ Tài chính
6947/VP-KGVX 20/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam
6929/VP-KT 20/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
6875/VP-KT 19/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ
6819/VP-NC 15/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
6818/VP-KT 15/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo kết luận số 986-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án trọng điểm trên địa bản tỉnh
6812/VP-KT 15/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 1002-TB/VPTU ngày 26/8/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế, chính sách xã hội
6756/VP-KT 13/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ
6722/VP-KGVX 12/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 62/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
6554/VP-NC 07/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ
6515/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 47/2022/NĐ-CP
6514/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2022/TT-BGTVT
6513/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 54/2022/NĐ-CP
6511/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 55/2022/TT-BTC
6510/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 56/2022/NĐ-CP
6506/VP-KSTTHC 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
6504/VP-KGVX 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
6446/VP-KT 05/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương
6414/VP-KT 04/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 108-NQ/CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ
6398/VP-KT 02/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2024/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6338/VP-NC 29/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
6292/VP-HCTC 26/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
6268/VP-KT 26/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1701/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính
6270/VP-KT 26/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22/8/2022 của Bộ Tài chính
6242/VP-KT 25/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3210/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6210/VP-KGVX 24/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Nghị quyết số 104/NQ-CP của Chính phủ
6202/VP-KGVX 24/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6205/VP-KGVX 23/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản số 5352/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ
6160/VP-KT 22/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BTC ngày 26/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6142/VP-KT 22/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ Tài chính.
6140/VP-KT 22/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính
6105/VP-KT 19/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 50/2022/TT-BTC
6104/VP-KT 19/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
6019/VP-KT 17/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính.
5999/VP-KT 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 47/2022/NĐ-CP
5977/VP-KT 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 5053/VPCP-CN
5973/VP-KT 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 932/QĐ-BGTVT
5970/VP-KT 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 16/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm
5967/VP-KGVX 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN
5928/VP-NC 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
5886/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi 242/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp
5882/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
5877/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5877/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5874/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045.
5849/VP-KGVX 13/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN
5848/VP-KGVX 13/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2182/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20210-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5822/VP-KT 11/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 965/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
5764/VP-KT 09/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5667/VP-KT 05/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ
5663/VP-KT 05/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 91/BC-BXD về thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045
5631/VP-NC 04/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5625/VP-KGVX 04/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
5596/VP-KT 03/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ NN và PTNT
5573/VP-KT 02/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5572/VP-KT 02/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5562/VP-KGVX 02/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
5531/VP-KGVX 02/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 48/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
5507/VP-KT 01/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 888/QĐ-TTg và Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5489/VP-KT 01/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2.
5500/VP-KT 01/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5414/VP-KT 27/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương
5431/VP-KT 27/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 927/QĐ-BGTVT
5424/VP-KGVX 27/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
5423/VP-KGVX 26/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5364/VP-NC 26/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 43/2022/TT-BTC
5405/VP-KT 26/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính.
5347/VP-KGVX 26/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
5330/VP-NC 25/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5303/VP-NC 25/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính
5280/VP-KGVX 22/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 1835/QĐ - BYT)
5278/VP-KT 22/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5276/VP-NC 22/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ Tướng Chính phủ
5272/VP-KGVX 22/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg ngày 08/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ
5222/VP-KT 20/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính
5198/VP-KT 19/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải.
5199/VP-NC 19/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5156/VP-KGVX 18/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các Quyết định số 1251/QĐ-BKHCN, số 1252/QĐ-BKHCN, số 1253/QĐ-BKHCN, số 1254/QĐ-BKHCN, số 1255/QĐ-BKHCN
5136/VP-KT 15/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ
5131/VP-NC 15/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5118/VP-KT 15/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 30/6/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
5071/VP-KGVX 14/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các Quyết định số 1216/QĐ-BKHCN, số 1217/QĐ-BKHCN
5057/VP-KT 14/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5031/VP-KT 13/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5029/VP-KT 13/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5025/VP-KGVX 13/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 9/2022/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
5010/VP-KT 12/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 của Bộ Tài chính.
4992/VP-KT 12/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ NN và PTNT
4970/VP-NC 11/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ
4937/VP-KGVX 08/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 8/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin
4936/VP-KGVX 08/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 7/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TTTT
4902/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản số 2307/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
4901/VP-KGVX 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4899/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4897/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi công văn số 4454/BKHĐT-QLĐT của Bộ KHĐT
4896/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng
4895/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội
4851/VP-KT 06/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương.
4751/VP-KT 02/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4742/VP-KT 01/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
4741/VP-KT 01/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính.
4718/VP-KGVX 30/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
4688/VP-KT 28/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính.
4592/VP-KGVX 27/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN
4559/VP-KGVX 24/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
4552/VP-KT 24/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết địnhsố 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4550/VP-TH 24/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 78/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4541/VP-TH 24/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính
4509/VP-KT 23/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ
4421/VP-KT 20/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ NN và PTNT
4411/VP-KGVX 20/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
4386/VP-KGVX 19/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN
4375/VP-KGVX 17/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.
4377/VP-KGVX 17/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 32/TT-BTC của Bộ Tài Chính
4362/VP-KT 17/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 81-KH/TU của Tỉnh ủy
4361/VP-KT 17/06/2022 UBND H. DMC sao gửi Quyết định số 1250/QĐ-BTNMT ngày 09/6/2022 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
4333/VP-KGVX 16/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 07/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.
4312/VP-KT 15/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BGTVT
4310/VP-KT 15/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 990/QĐ-BTC
4296/VP-KGVX 14/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 975/QĐ-BKHCN và Quyết định số 976/QĐ-BKHCN
4286/VP-KT 14/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TBKL SỐ 850 NGÀY 09.6.2022 về tình hình thực hiện dự án Bảo vệ phát triển rừng kết hợp với phát triển du lịch sinh thái đảo Nhím - Hồ Dầu Tiếng
4253/VP-KT 13/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BTC và Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương
4232/VP-NC 13/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ
4237/VP-TH 13/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022
4225/VP-TD 12/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4173/VP-KGVX 09/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1442/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 của ngành giáo dục
4172/VP-KGVX 09/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
4170/VP-KGVX 09/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1500/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
4109/VP-KGVX 08/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 56/QĐ-BCĐQGDSPT của Ban chỉ đạo Quốc gia dân số và phát triển
4108/VP-KGVX 07/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
4083/VP-KGVX 07/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số số 04/2022/TT-BKHCN, số 05/2022/TT-BKHCN, số 06/2022/TT-BKHCN, số 07/2022/TT-BKHCN cùng ngày 31/5/2021 và số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022
4022/VP-KT 06/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ
4021/VP-KT 06/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 của Bộ Tài nguyên và MT
4019/VP-KT 05/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ
3994/VP-KT 03/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ
3939/VP-KT 01/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Kế hoach số 78-KH/TU của Tỉnh ủy
3937/VP-KGVX 01/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 30/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
3883/VP-KGVX 31/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa". mã số KC.03/21-30.
3880/VP-KGVX 31/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 654/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
3852/VP-KT 30/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3851/VP-KT 30/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ
3849/VP-KT 30/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3848/VP-KT 30/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3778/VP-KGVX 27/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025
3773/VP-NC 26/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ.
3745/VP-KT 26/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ
3705/VP-KT 25/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3685/VP-KT 24/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1828/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3670/VP-TH 24/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021
3654/VP-KT 23/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày 17/5/2022 của Bộ Tài chính
3598/VP-KT 19/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: Sao gửi Thông tư 27/2022/TT-BTC
3596/VP-KT 19/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi công văn của Bộ Công Thương
3579/VP-KT 19/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3355/VP-KGVX 18/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
3278/VP-KGVX 16/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định Ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
3235/VP-KGVX 13/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
3251/VP-KGVX 13/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
3247/VP-KGVX 13/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a
3192/VP-KGVX 12/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.
3160/VP-KT 12/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết Về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật
3139/VP-KT 11/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính
3054/VP-KT 09/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo kết luận số 773-TB/VPTU ngày 5/5/2022
2965/VP-KT 05/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 320/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị năm 2022
2943/VP-KT 04/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi báo cáo số 46/BC-BXD của Bộ Xây dựng.
2921/VP-KT 30/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
2897/VP-NC 29/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ
2902/VP-KT 29/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4891/QĐ-BTNMT ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2904/VP-KT 29/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2840/VP-KGVX 28/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
2841/VP-KGVX 28/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
2713/VP-KT 25/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
2749/VP-KT 25/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2650/VP-KT 21/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2651/VP-KT 21/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1348/QĐ-TTg ngày 15/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2656/VP-NC 21/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 26/2022/NĐ-CP của Chính phủ
2661/VP-KT 21/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ
2566/VP-NC 19/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 353/2022/QĐST-HNGĐ ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân dân quận 8 TP. HCM
2585/VP-KT 19/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Hướng dẫn số 45, 46-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
2548/VP-KT 18/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng
2467/VP-KT 14/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 448/QĐ-TTg
2469/VP-KGVX 14/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
2406/VP-NC 13/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2022/TT-BQP ngày 04/4/2022 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”
2332/VP-KT 08/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2297/VP-NC 07/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 509/QĐ-BTP ngày 04/4/2022 của Bộ Tư pháp
2298/VP-NC 07/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Bản án của Tòa án nhân dân tỉnh về tranh chấp ly hôn
2214/VP-KT 05/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 607/QĐ-BCT ngày 01/4/2022 của Bộ Công Thương
2222/VP-KGVX 05/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.
2223/VP-KGVX 05/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT ngày 19/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2180/VP-KT 04/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính
2142/VP-NC 01/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Công văn số 967/BNG-LS)
2119/VP-NC 31/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quy định số 16-QĐ/BCĐTW ngày 08/3/2022 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
1995/VP-KT 28/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2031/VP-NC 28/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 405/TTCP-V.III ngày 22/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
1975/VP-KT 26/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 22/3/2022 của Chính phủ
1904/VP-KGVX 23/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Quyết định số 157/QĐ-TTg
1901/VP-KT 23/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn Hiệp định tài chính cho Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn I” sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Italia
1900/VP-HCTC 23/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2022/TT-BTC
1899/VP-KT 22/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
1878/VP-NC 22/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 29/QĐ-TCT ngày 21/3/2022 của Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ
1839/VP-KT 22/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030
1824/VP-KGVX 21/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025
1770/VP-NC 18/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 của Chính phủ
1769/VP-NC. 18/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 50/BC-BTP ngày 15/03/2022 của Bộ Tư pháp
1748/VP-KT 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 21/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ
1714/VP-KGVX 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
1710/VP-KT 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1701/VP-KT 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1693/VP-KGVX 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
1651/VP-NC 15/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ
1633/VP-KT 15/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi NĐ số 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
1631/VP-KT 15/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1577/VP-NC 12/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Kế hoạch số 585/KH-BQP ngày 02/3/2022 của Bộ Quốc phòng
1576/VP-NC 12/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 65/QĐ-TTCP ngày 08/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
1575/VP-NC 12/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 677/TB-VP ngày 07/3/2022 của Văn phòng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng
1497/VP-KT 09/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1494/VP-KT 09/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1493/VP-KT 09/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1446/VP-NC 08/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07/3/2022 của Chính phủ
1411/VP-KGVX 07/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
1408/VP-KT 07/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050
1382/VP-NC 05/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ
1385/VP-KGVX 05/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 4/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 1/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
1380/VP-KT 04/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập quy hoạch thuộc quy hoạch quốc gia: kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới
1354/VP-KT 03/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ
1349/VP-KT 03/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính
1336/VP-KT 03/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 221/QĐ-BTC ngày 01/3/2022 của Bộ Tài chính
1301/VP-KGVX 02/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 125/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công bố kết quả rà soát hội nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho gđ 2016-2020
1289/VP-KT 01/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1259/VP-KGVX 28/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 552/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
1256/VP-KGVX 28/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
1218/VP-KGVX 28/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính
1189/VP-KT 25/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ Tài chính
1186/VP-KT 24/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính
1163/VP-NC 24/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22/02/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
1141/VP-KT 23/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1140/VP-KT 23/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 3/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
1131/VP-NC 23/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Nghị định số 18/2022/NĐ-CP)
1094/VP-KT 21/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính
1096/VP-KT 21/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 01/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính
1083/VP-KT 21/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
1006/VP-NC 18/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Quyết định số 256/QĐ-BNG)
1041/VP-KT 18/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
986/VP-KT. 17/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1004/VP-KT 17/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 45/2021/TT-BTC
1003/VP-KT 17/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 190/QĐ-BGTVT
1002/VP-KT 17/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 của Bộ Xây dựng
965/VP-NC 16/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp
940/VP-NC 15/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp
893/VP-NC 14/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Quyết định số 135/QĐ-BNG)
900/VP-KT 14/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
870/VP-KT 11/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
868/VP-NC 11/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 190/QĐ-TTg ngày 11/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
812/VP-NC 09/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 19/BC-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ Tư pháp
794/VP-KT 09/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
793/VP-KT 09/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
792/VP-KT 09/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
790/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư 03/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương
786/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT
785/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ
784/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 53/QĐ-BGTVT
782/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BGTVT
762/VP-KGVX 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1535/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
759/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ
758/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 426/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021
755/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 5006/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2022, định hướng đến năm 2025 trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ.
752/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 13/2022/NĐ-CP
749/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 138/QĐ-TTg
737/VP-NC 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ
736/VP-KT 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
703/VP-KT 31/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
702/VP-KT 31/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính
699/VP-KGVX 31/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH
694/VP-KGVX 31/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 218/QĐ-BYT của 218/QĐ-BYT
679/VP-KT 28/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư 127/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính
678/VP-KT 28/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư 128/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính
676/VP-KT 28/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính
671/VP-NC 27/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 91/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ Tư pháp
669/VP-NC 27/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
594/VP-KT 25/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ TNMT
573/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ngày 19/01/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
570/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Quyết định số 54/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
559/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
558/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ NNPTNT
557/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 346/QĐ-BNN-TT ngày 20/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
546/VP-NC 23/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ
541/VP-KT 23/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương
540/VP-KT 23/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BCT ngày 20/01/2022 của Bộ Công Thương
486/VP-KT 19/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
480/VP-KGVX 19/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.
353/VP-KT 14/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
300/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT
299/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT
295/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT
293/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
291/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ
290/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ
265/VP-KT 11/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 của Bộ TNMT
258/VP-KT 11/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
257/VP-KT 11/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ
215/VP-KT 11/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ
210/VP-KT 10/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ
207/VP-KT 10/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính
206/VP-KT 10/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
187/VP-KGVX 10/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
158/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
157/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ
156/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
139/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
89/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
172/VP-KGVX 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
164/VP-KGVX 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3536/QĐ-BKHCN
162/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
159/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
155/VP-KT 06/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
153/VP-KT 06/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
151/VP-NC 06/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 của Thanh tra Chính phủ
74/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phảm và NĐ số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
73/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
101/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP
100/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN
96/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 71/2013/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ số 02/2017/QĐ-TTg
95/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
94/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 26/2021/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
49/VP-KGVX 04/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/11/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
47/VP-KGVX 04/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 2234/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
45/VP-NC 04/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
44/VP-NC 04/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
8/VP-KT 03/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng
12/VP-KT 03/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
9056/VP-NC 31/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 29/12/2021 của Chính phủ
9055/VP-NC 31/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ Tướng Chính phủ.
9073/VP-KT 31/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
9052/VP-KT 31/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ
9017/VP-KT 30/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ
9005/VP-KT 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi thông tư số 17/TT-BXDQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp
8978/VP-KT 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 117/2021/NĐ-CP
8979/VP-KT 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 114/2021/NĐ-CP
8980/VP-KT 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 34/2021/TT-BGTVT
8990/VP-KGVX 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT về quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
9004/VP-KT 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2021/TT-BXD về Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
8996/VP-KGVX 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư Thông tư quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
8998/VP-KGVX 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 3418/QĐ-BKHCN
8924/VP-NC 28/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ
8955/VP-NC 28/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ
8962/VP-KGVX 28/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 109/2021/NĐ-CP 08/12/2021 của Chính phủ
8919/VP-KT 27/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng
8920/VP-KT 27/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030
8845/VP-KT 24/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 9340/VPCP-CN tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021
8791/VP-NC 22/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi NĐ 96/2021/NĐ-CP ngày 02/11/2021 của chính phủ
8766/VP-KGVX 21/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
8737/VP-NC 20/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ.
8738/VP-KGVX 20/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8719/VP-NC 20/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2097/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ Tướng Chính phủ
8685/VP-KT 17/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
8692/VP-KT 17/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025
8693/VP-KT 17/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2021/TT-BGTVT
8694/VP-KT 17/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2021/TT-BGTVT
8664/VP-NC 17/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi NĐ 113/2021/NĐ-CP
8667/VP-KT 17/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi QĐ 2825
8638/VP-KGVX 16/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4601/QĐ-BGDĐT phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
8647/VP-KT 16/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
8582/VP-KGVX 14/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT
8543/VP-KT 14/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
8571/VP-NC 14/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi NĐ 105
8593/VP-NC 14/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ
8488/VP-NC 11/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ
8437/VP-KT 11/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính
8297/VP-KGVX 01/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1994/QĐ-TTg v/v Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025
8270/VP-KGVX 01/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Văn bản: Văn bản hợp nhất số 4246/VBHN-BLĐTBXH về hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
8217/VP-KT 29/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính
8184/VP-NC 26/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 23/11/2021 của Bộ Tư pháp
8176/VP-TH 26/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 8172/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22/11/2021
8175/VP-KGVX 26/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1976/QĐ-TTg
8170/VP-KGVX 26/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT về quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập.
8169/VP-KGVX 26/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
8145/VP-KGVX 25/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
8017/VP-KT 22/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 188/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
8003/VP-KGVX 22/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 145/NQ-CP về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID 19
8034/VP-NC 22/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Kế hoạch số 81 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
8001/VP-KT 21/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7987/VP-TH 20/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 8445/VPCP-TKBT ngày 18/11/2021 của Văn phòng Chính phủ
7993/VP-NC 20/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi kế hoạch 81/KH-UBTVQH15
7998/VP-KT 20/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ
7965/VP-KGVX 19/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 95/2021/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”
7908/VP-NC 17/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
7832/VP-KGVX 16/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 94/2021/NĐ-CP của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
7833/VP-KGVX 16/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
7864/VP-NC 16/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ
7761/VP-KT 12/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương
7762/VP-KGVX 12/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
7721/VP-KT 11/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2020
7721/VP-KT 11/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2020
7585/VP-TH 06/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Kế hoạch số 235/KH-UBKHCNMT15 ngày 29/10/2021 của Ủy ban KH, CN&MT.
7577/VP-KT 05/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính
7503/VP-NC 04/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ Nội vụ.
7546/VP-KGVX 04/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
7535/VP-TH 04/11/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 7389/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27/10/2021 của Bộ KHĐT
7360/VP-KT 28/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ
7255/VP-NC 25/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ
7256/VP-KT 25/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm
7257/VP-NC 25/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1394-CV/VPTU ngày 22/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy
7272/VP-KT 25/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính
7273/VP-KT 25/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính
7274/VP-KT 25/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7198/VP-NC 22/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 337-CV/TU ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
7206/VP-KT 22/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ
7208/VP-KT 22/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính
7212/VP-NC 22/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ.
7116/VP-KGVX 19/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 83/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.
7121/VP-KT 19/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1972/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính
7123/VP-KT 19/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2335/QĐ-BCT ngày 18/10/2021 của Bộ Công Thương
7008/VP-TH 15/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ
7011/VP-KGVX 15/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1594/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2021 Ban hành Quy trình tạm thời Tổ chức⋅ vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối từ Chính phủ đến cấp xã
6923/VP-KGVX 13/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3033/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
6931/VP-NC 13/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 05/10/2021 của Chính phủ
6814/VP-KT 08/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
6706/VP-KT 05/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4663/QĐ-KBNN ngày 13/9/2021 của Kho bạc nhà nước
6744/VP-KGVX 05/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
6626/VP-KGVX 04/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021 của Chính phủ quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
6654/VP-KGVX 04/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
6587/VP-KT 02/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6540/VP-NC 30/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quy định số 1114-QĐ/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6474/VP-KT 28/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
6477/VP-KT 28/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 1618/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
6487/VP-KT 28/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT
6358/VP-KGVX 23/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
6349/VP-KGVX 23/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
6311/VP-KGVX 22/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thông tư số 76/2021/TT-BTC Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngỳ 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
6300/VP-KT 21/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6202/VP-NC 17/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 3170/BTP-VP ngày 14/9/2021 của Bộ Tư pháp
6207/VP-KT 17/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 83/2021/NĐ-CP của Chính phủ
6043/VP-KGVX 10/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
6070/VP-KT 10/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 89/QĐ-TCTĐB ngày 09/9/2021 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ
6019/VP-KGVX 09/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
6027/VP-KGVX 09/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2622/QĐ-BGDĐT
5947/VP-KT 06/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 86/QĐ-TCT ngày 01/9/2021 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ
5905/VP-KT 03/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2087/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ Công Thương
5906/VP-KT 03/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
5918/VP-KGVX 03/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 3321/BC-TCT ngày 02/9/2021 của Tổ công tác đặc biệt
5832/VP-KGVX 31/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình "Đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
5846/VP-KGVX 31/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản : Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống vằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan
5785/VP-KGVX 30/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
5814/VP-NC 30/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế
5817/VP-NC 30/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ
5772/VP-KT 28/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ
5752/VP-NC 27/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 279-CV/TU ngày 18/8/2021 và Công văn 281-CV/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5764/VP-KGVX 27/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1440/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
5765/VP-KGVX 27/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1439/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.
5724/VP-KGVX 26/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định kiện toàn BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19
5666/VP-KT 24/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
5623/VP-KGVX 24/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
5641/VP-KT 24/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/8/2021 của Bộ Công Thương.
5542/VP-NC 20/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5549/VP-KGVX 20/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định sô 77/2021/NĐ-CPQuy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
5565/VP-KGVX 20/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐTBan hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
5535/VP-KT 19/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 79/2021/NQĐ-CP của Chính phủ
5513/VP-KT 18/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg
5519/VP-KT 15/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương
5396/VP-KT 11/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính
5337/VP-KT 09/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính
5302/VP-KT 08/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
5306/VP-KT 08/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
5311/VP-KGVX 08/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 01/QĐ-BCĐASEAN của BCĐ thông tin tuyên truyền ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông
5252/VP-KGVX 05/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
5241/VP-KGVX 05/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
5226/VP-KT 04/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2021/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện
5127/VP-KGVX 02/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
5119/VP-NC 01/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 986-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy (sao gửi tài liệu Công văn số 81-CV/BCSĐ, ngày 22/7/2021 của BCSĐ Bộ Tư pháp và thông báo ý kiến chỉ đảo của Thường trực Tỉnh ủy)
5093/VP-KGVX 30/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT
5087/VP-NC 29/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 247-CV/TU ngày 22/7/.2021 của BTVTU về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị 27-CT/TW và Quy định 11-QĐi/TW
5018/VP-KT 27/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
4933/VP-KT 25/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1375/QĐ-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính
4913/VP-KGVX 23/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
4918/VP-KT 23/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 5094/TCĐBVN-VT
4846/VP-KGVX 22/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid19
4847/VP-KGVX 22/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên
4873/VP-KGVX 22/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
4816/VP-KGVX 21/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19
4768/VP-NC 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2021/TT-BNG ngày 9/7/2021 của Bộ Ngoại giao
4771/VP-KGVX 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025
4794/VP-KGVX 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1230/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025
4795/VP-KGVX 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1160/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
4796/VP-KT 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
4760/VP-KT 19/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4708/VP-KGVX 16/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1227/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
4709/VP-KGVX 16/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3437/QĐ-BYT thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4710/VP-KGVX 16/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 484/QĐ-UBDT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
4694/VP-TH 16/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết 75/NQ-CP)
4642/VP-KGVX 15/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1158/QĐ-TTg
4618/VP-NC 14/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1146/QĐ-BTP ngày 13/7/2021 của Bộ Tư pháp
4621/VP-KGVX 14/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 65/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Chương trình công tác năm 2021 BCĐ Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030
4622/VP-KGVX 14/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 64/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Quy chế hoạt động BCĐ Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030
4542/VP-NC 12/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021 triển khai thực hiện QĐ 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá 2021
4473/VP-NC 09/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
4505/VP-KT 09/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 53/2021/TT-BTC
4507/VP-NC 09/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1089/QĐ-BTP ngày 01/7/2021 của Bộ Tư pháp
4508/VP-NC 09/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
4443/VP-NC 08/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
4463/VP-NC 08/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4466/VP-KT 08/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
4392/VP-KT 06/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính
4399/VP-KT 06/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4400/VP-KGVX 06/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
4360/VP-KGVX 05/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
4295/VP-NC 02/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ
4321/VP-KT 02/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 51/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
4244/VP-KGVX 30/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 3/2021/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
4246/VP-KT 30/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BCT
4261/VP-KGVX 30/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”
4262/VP-KGVX 30/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
4222/VP-HCTC 29/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2021/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải
4173/VP-KGVX 28/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
4174/VP-KGVX 28/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông báo số 4422/TB-TTKQH ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Tổng thư ký Quốc hội về kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
4201/VP-KT 28/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1003/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải
4206/VP-KT 28/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính
4169/VP-KGVX 27/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 433/QĐ-UBDT v/v Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
4043/VP-KT 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính
4044/VP-KT 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính
4046/VP-KGVX 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 18/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
4048/VP-NC 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4053/VP-NC 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp
3933/VP-NC 17/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi báo cáo số 88-BC/TU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3934/VP-KT 17/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính
3938/VP-KT 17/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ
3890/VP-KGVX 16/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
3853/VP-NC 15/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 935/QĐ-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3877/VP-KGVX 15/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến năm 2030.
3730/VP-NC 10/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3734/VP-KT 10/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3748/VP-KGVX 10/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
3757/VP-KGVX 10/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 09/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ
3650/VP-NC 07/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3634/VP-KGVX 04/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 về việc bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ Quốc gia
3638/VP-NC 04/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 895/QĐ-BTP ngày 31/5/2021 của Bộ Tư pháp
3580/VP-KGVX 03/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”
3519/VP-NC 02/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 3517/VPCP-TH ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính phủ
3523/VP-KT 02/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 36/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
3524/VP-NC 02/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quy định số 649-QĐ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3430/VP-KGVX 31/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản Quyết định số 779/QĐ-TTg v/v Quyết định Thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
3455/VP-KGVX 31/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2021/TT-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3392/VP-NC 28/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ
3353/VP-KGVX 26/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3231/VP-KT 25/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 3310/VPVP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
3308/VP-KT 25/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của CHính phủ
3310/VP-NC 25/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ
3134/VP-KGVX 21/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
3181/VP-KGVX 21/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 465/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương.
3119/VP-KT 20/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2939/VP-KGVX 14/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2948/VP-NC 14/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 78/BC-BTP ngày 10/5/2021 của Bộ Tư pháp
2885/VP-KT 12/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản hợp nhất về Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
2808/VP-TH 07/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ
2775/VP-NC 06/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ Tài chính
2679/VP-TH 04/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Công văn số 2829/VPCP-TH ngày 29/4/2021)
2693/VP-KT 04/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 28/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
2637/VP-KT 29/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị địnhsố 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ
2552/VP-KSTTHC 26/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn về việc sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính
749/SNV-TCCCVC 26/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn về việc sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính
2530/VP-KT 25/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 830/QĐ-BTC, ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính
2469/VP-KT 24/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
2468/VP-KT 22/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính
2472/VP-KT 22/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 56/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
2395/VP-NC 20/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 234/HĐBCQG - hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp cách ly
2417/VP-KT 20/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo của Ban quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải
2314/VP-KT 14/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ
2315/VP-KT 14/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2296/VP-NC 13/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp
2204/VP-NC 08/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ
2144/VP-KT 07/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
2149/VP-KT 07/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
2155/VP-KT 07/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 355/QĐ-BTC ngày 24/3/2021 của Bộ Tài chính
2172/VP-KT 07/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
2087/VP-KT 04/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
2088/VP-KT 04/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
2059/VP-KT 01/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg
2035/VP-KGVX 31/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet
2037/VP-KGVX 31/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”
2031/VP-TH 31/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 65/TB-VPCP
1996/VP-KGVX 30/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
1950/VP-NC 29/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.
1971/VP-NC 29/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 701/QĐ-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
1928/VP-KGVX 26/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
1874/VP-KGVX 25/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và ĐIều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
1886/VP-NC 25/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng
1826/VP-NC 23/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
1828/VP-KT 23/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 945/QĐ-BCT ngày 18/3/2021 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án: Trạm 110kV Tân Bình và đường dây đấu nối Thuộc dự án: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn của Cơ quan hợp pháp quốc tế Nhật Bản (JICA)
1737/VP-KT 19/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/3/2021 của Bộ Công Thương
1738/VP-KT 19/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1774/VP-KSTTHC 19/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn về việc sao gửi văn bản của Bộ Tư pháp
1713/VP-KGVX 17/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
1655/VP-KT 16/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2167/BTC-TCNH của Bộ Tài chính
1621/VP-KT 15/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của CHính phủ
1616/VP-KT 15/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
1562/VP-KGVX 11/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 17/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
1531/VP-KT 10/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1532/VP-KT 10/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
1533/VP-NC 10/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp
1495/VP-KT 09/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi công văn 1298/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
1415/VP-NC 08/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
1464/VP-KGVX 08/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 306/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
1368/VP-KT 04/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1336/VP-NC 04/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.
1341/VP-TH 04/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 23/BC-TCTTTg
1316/VP-NC 03/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
1320/VP-KT 03/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ
1322/VP-KGVX 03/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 277/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
1325/VP-KGVX 03/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên
1241/VP-KT 01/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 102/QĐ-BKHĐT ngày 21/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1217/VP-KT 26/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 173/QĐ-BTC ngày 19/02/2021 của Bộ Tài chính
1191/VP-NC 25/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật.
1194/VP-KT 25/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1156/VP-KT 24/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính
1175/VP-KT 24/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
1179/VP-KGVX 24/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH v/v Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành, liên tịch ban hành
1122/VP-KGVX 23/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 209/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1123/VP-KT 23/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
1043/VP-KT 19/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính
1052/VP-NC 19/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 222/QĐ-BTP ngày 09/02/2021 của Bộ Tư pháp
1024/VP-KT 18/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 478/QĐ-BCT về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ.
940/VP-KT 08/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
901/VP-TH 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (QĐ số 95/QĐ-TCTK ngày 29/01/2021)
903/VP-KT 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2021/TT-BTC ngày 20/01/2021 của Bộ Tài chính
904/VP-KT 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính
906/VP-KGVX 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường.
918/VP-KGVX 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BTTTT ngày 02/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
922/VP-KT 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
837/VP-TH 02/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (34/BC-CP ngày 28/01/2021)
839/VP-NC 02/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 276/QĐ-BQP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Quốc phòng.
791/VP-NC 29/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 710/VPCP-PL ngày 28/01/2020 của Văn phòng Chính phủ
792/VP-KT 29/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
653/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4323/QĐ-BVHTTDL v/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
673/VP-NC 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
676/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 108/QĐ-TTg
679/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 38/2020/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
681/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính
681/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính
682/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
684/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ao gửi Quyết định số 102/QĐ-TTg Quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
687/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 193/QĐ-BCT ngày 21/01/2021 của Bộ Công Thương
688/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 46/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
689/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 47/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
692/VP-NC 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19-01/2021 của Bộ Tư pháp
737/VP-KGVX 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
585/VP-KT 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 09/QĐ-BCĐ389 của BCĐ 389 quốc gia
587/VP-KT 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389
589/VP-KT 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
590/VP-KT 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
592/VP-KGVX 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết đinh số 60/QĐ-BTTTT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
522/VP-TH 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2021)
540/VP-NC 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
541/VP-KT 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính
543/VP-NC 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 16-01/2021
544/VP-KT 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/1/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
547/VP-KGVX 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 45/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông
548/VP-KGVX 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 216/QĐ-BVHTTDL Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
482/VP-KT 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính
487/VP-KT 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 2446/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
490/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
491/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 13/QĐ-TCDT ngày 12/01/2021 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước
492/VP-KT 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
493/VP-KT 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
495/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2021 Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
496/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 52/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
500/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
466/VP-NC 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 của Bộ Công an về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí
434/VP-NC 18/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 159/2020/NĐ-CP - Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
435/VP-NC 18/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Chỉ thị số 02/CT-TTg
429/VP-TH 18/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Công văn 359/VPCP-TH ngày 15/01/2021)
418/VP-KT 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 111/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
419/VP-KT 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ tài chính
422/VP-KGVX 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”
425/VP-KT 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
427/VP-NC 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
391/VP-KT 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 55/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
391/VP-KT. 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 55/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
392/VP-NC 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
400/VP-KT 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 39/2020/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
401/VP-KT 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 40/2020/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
385/VP-KSTTHC 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
367/VP-NC 14/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2021/TT-BNV - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
318/VP-KGVX 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
319/VP-KT 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
320/VP-KT 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính