Văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
153/NQ-HĐND 28/05/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 2
154/NQ-HĐND 28/05/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1/5.000
155/NQ-HĐND 28/05/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III
156/NQ-HĐND 28/05/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III
141/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách nhà nước
139/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã ba Lâm Vồ đến ngã tư Đại Đồng)
128/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023- đợt 3
123/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Hòa-Chà Là (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ĐT.784)
122/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1
115/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023-đợt 3
111/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đường Cách mạng tháng tám (Đoạn từ cầu Quang đến đường Điện Biên Phủ)
110/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
109/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh (Đoạn từ ĐT.781 đến đường 30/4)
108/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1
55/2023/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyets số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
88/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
89/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2)
90/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào Đồn biên phòng Suối Lam
91/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)
92/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam
93/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam
94/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam (đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao ĐT.788 và ĐT.783)
95/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)
96/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước
97/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023-đợt 2
98/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2023
09/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
479/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Tổng quan hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai tại địa phương
1527/QĐ-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Cty Thanh Thanh Xuân
657/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố - Đợt 4
658/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 Mục thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện – Đợt 5
08/2019/QĐ-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
448/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018
475/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất sợi Brotex (Việt Nam)
476/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất vải, sợi Baikai Việt Nam tại Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
352/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
518/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
05/03/2019 01/03/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (Đến ngày 30 tháng 11 năm 2018)
55/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
54/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh nội dung trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015
3294/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu
3296/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành
374/BC-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước đối với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh niên độ ngân sách năm 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 và 2016 (30/11)
3299/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập trung tâm phát triễn quỹ đất huyện Trảng Bàng
27/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Cấp phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền, địa chỉ trụ sở tại số 95, tổ 16, ấp Thanh Hoà, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, được khai thác khoáng sản vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ vật liệu san lấp ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
31/QĐ-UBND 03/01/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ khác thuộc khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
17/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.
21/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
25/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
368/BC-UBND 03/12/2018 UBND Tỉnh V/v Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
2961/UBND-NC 03/12/2018 UBND Tỉnh Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2018
359/BC-UBND 28/11/2018 UBND Tỉnh Tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017 – 2018
2883/QĐ-UBND 27/11/2018 UBND Tỉnh Công nhận xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
349/BC-UBND 20/11/2018 UBND Tỉnh Kết quả thẩm định dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh TN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
2610/UBND-NC 26/10/2018 UBND Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP từ nay đến cuối năm 2018.
2601/UBND-KSTT 24/10/2018 UBND Tỉnh thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
2579/UBND-TH 22/10/2018 UBND Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.
2582/QĐ-UBND 22/10/2018 UBND Tỉnh cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh
2583/QĐ-UBND 22/10/2018 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2588/QĐ-UBND 22/10/2018 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
2590/QĐ-UBND 22/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền cấp quyền KT tài nguyên nước của CTy TNHH Han and Young VN
2575/QĐ-UBND 19/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Mua trang thiết bị, xây dựng Trung tâm giám sát điều hành của tỉnh (giai đoạn 1)" cho Sở Thông tin và Truyền thông
2580/UBND-KTN 19/10/2018 UBND Tỉnh Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN công trình thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018
305/BC-UBND  18/10/2018 UBND Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trong 9 tháng đầu năm 2018
2544/UBND-KGVX  18/10/2018 UBND Tỉnh chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
2548/UBND-KTN  18/10/2018 UBND Tỉnh đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty TNHH xử lý môi trường sạch Việt Nam
308/BC-UBND  18/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
2570/QĐ-UBND 18/10/2018 UBND Tỉnh nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
36/2018/QĐ-UBND 17/10/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2552/QĐ-UBND 17/10/2018 UBND Tỉnh CÔNG NHẬN TRƯỜNG MN LONG MỸ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2018
2543/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Phước Ninh.
2547/QĐ-UBND  16/10/2018 UBND Tỉnh Giao 130.221,0 m2 đất tại xã An Cơ, huyện Châu Thành cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.
2548/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh
2549/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh tặng Bằng khen
2521/UBND-KTN 15/10/2018 UBND Tỉnh xử lý 94 trường hợp vi phạm quy định, không được công nhận kết quả trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe
2531/QĐ-UBND 15/10/2018 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2535/QĐ-UBND  12/10/2018 UBND Tỉnh Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Cầu Khởi
2525/QĐ-UBND 12/10/2018 UBND Tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp của Công ty TNHH MTV Ngọc Đức Duy tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
2505/UBND-NC 12/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo việc ban hành văn bản QPPL từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2018
2508/UBND-KGVX 12/10/2018 UBND Tỉnh chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động
2509/UBND-NC 12/10/2018 UBND Tỉnh Thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh
2510/UBND-TH 12/10/2018 UBND Tỉnh báo cáo bổ sung tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9
2511/UBND-KTTC 12/10/2018 UBND Tỉnh ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
302/BC-UBND 12/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm Quý III và phương hướng quý IV/2018
2512/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Công nhận trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2017 – 2018.
2517/QĐ-UBND  11/10/2018 UBND Tỉnh nâng bậc lương thường xuyên cho công chức lãnh đạo (Nguyễn Nam Giang)
 2493/UBND-KTN 11/10/2018 UBND Tỉnh chủ trương phát sinh khối lượng cống thoát nước công trình: Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ đến cầu Năm Trại).
2499/TB-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Thông báo nghỉ hưu đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh- ông Trần Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CPCTĐT Tây Ninh
2520/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác khoáng sản vật liệu san lấp, công suất 40.000 m3 (nguyên khối)/năm của Công ty TNHH Đồng Thuận Hà
2521/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Điều chỉnh giai đoạn thực hiện dự án của Trường Mẫu giáo Bông Hồng, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng
2522/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 (GD)
2523/QĐ-UBND  11/10/2018 UBND Tỉnh Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - ông Lê Thiện Hồ, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên
 2527/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh tặng bằng khen
2528/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Tặng bằng khen (Đặng Phước Hùng)
2532/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định thành lập ban Tổ chức Tuần lễ Văn hóa lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng
2500/QĐ-UBND  10/10/2018 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(Cao Hoàng Nhân)
 2463/UBND-KTN  10/10/2018 UBND Tỉnh Tham mưu Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
2464/UBND-KTN  10/10/2018 UBND Tỉnh Tham mưu xây dựng và rà soát điều chỉnh, bổ sung Nghị định 57/2018/NĐ-CP về các chính sách nông nghiệp
294/BC-UBND  10/10/2018 UBND Tỉnh thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 của tỉnh Tây Ninh
2466/KH-UBND  10/10/2018 UBND Tỉnh KH thực hiện NQ số 20-NQ/TW về kết quả giám sát công tác và phát triển nguồn nhân lực
2469/UBND-KTN  10/10/2018 UBND Tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen
2502/QĐ-UBND  10/10/2018 UBND Tỉnh Về phương án vay và trả nợ vốn vay ODA củaNgân hàng Phát triển châu Á (ADB) để thực hiện đầu tư Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, hợp phần Tây Ninh” – Phần vốn kết dư (Dự án)
2481/UBND-KTN  10/10/2018 UBND Tỉnh Diễn tập Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất năm 2018 tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
2483/KH-UBND  10/10/2018 UBND Tỉnh Tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, Đợt 1 giai đoạn XVIII (Mùa khô 2018 - 2019)
2490/QĐ-UBND  09/10/2018 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công an tỉnh Tây Ninh, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh tỉnh Tây Ninh
2489/QĐ-UBND  09/10/2018 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
2496/QĐ-UBND  09/10/2018 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
2497/QĐ-UBND  09/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 – Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV.
2498/QĐ-UBND  09/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Biên và đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên do Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia làm Chủ dự án
2499/QĐ-UBND  09/10/2018 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Lương Ngọc Điệp)
2484/QĐ-UBND 08/10/2018 UBND Tỉnh Chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TN giai đoạn 2016-2025
2487/QĐ-UBND 08/10/2018 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Đinh Tiêu Cẩm Tiên)
2437/QĐ-UBND 08/10/2018 UBND Tỉnh Thông báo di dời trạm phát sóng Núi Bà Đen
2445QĐ-UBND 05/10/2018 UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng hạng mục công trình gói thầu số 12: Kênh và công trình trên Kênh chính đoạn từ K5+120 ữ K9+350, DA Tưới tiêu khu vực phía Tây sông VCĐ.
2446QĐ-UBND 05/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Gói thầu số 13: Kênh và công trình trên Kênh chính đoạn từ K9+350 ữ K17+400 thuộc dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông
2480/QĐ-UBND 05/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà, tỉnh Tây Ninh
292/BC-UBND 04/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo hình thực hiện NSNN 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
2411/UBND-TH 03/10/2018 UBND Tỉnh Đăng ký nội dung trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.
2419/UBND-TH 03/10/2018 UBND Tỉnh trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân quý III/2018
2465/QĐ-UBND 03/10/2018 UBND Tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Doanh nghiệp tư nhân Long Phước trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản sét gạch ngói tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh”
2463/QĐ-UBND 03/10/2018 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Thế Hải)
2462/QĐ-UBND 03/10/2018 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nguyễn Văn Hiếu)
2469/QĐ-UBND 03/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất cỏ nhân tạo Cocreation Grass Corporation Việt Nam
2479/QĐ-UBND 03/10/2018 UBND Tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp tại ấp Cây Trắc, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH XDCN Minh Dũng
2471/QĐ-UBND 03/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công đèn cầy và nguyên phụ liệu dùng trong đèn cầy của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Toàn Cầu Song Toàn Cầu
2414/QĐ-UBND 27/09/2018 UBND Tỉnh Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018-2021
2342/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh Quyết định điều chỉnhn gành nghề đã đăng ký trong Danh mục lĩnh vực đào tạo sau ĐH năm 2018
2348/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
2349/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về họat động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2330/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn Tây Ninh thuộc đối tượng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá.
2333/QĐ-UBND 19/09/2018 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài
2306/QĐ-UBND 17/09/2018 UBND Tỉnh Quyết định Về việc phân loại đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
34/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2247/UBND-NC 14/09/2018 UBND Tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
2251/UBND-KTN 14/09/2018 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành
2250/KH-UBND 14/09/2018 UBND Tỉnh tổ chức công bố khai trương cửa khẩu chính Phước Tân
2299/QĐ-UBND 14/09/2018 UBND Tỉnh Quyết định công nhận kết quả thực hệin đề tài KHCN cấp tỉnh
2248/QĐ-UBND 11/09/2018 UBND Tỉnh Thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh
2259/QĐ-UBND 11/09/2018 UBND Tỉnh Thành lập hai (02) Đoàn Kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2215/UBND-KGVX 11/09/2018 UBND Tỉnh sử dụng mã bưu chính quốc gia trên phong bì
2224/QĐ-UBND 11/09/2018 UBND Tỉnh phê duyệt đề án khuyến công ĐP 2018
2185/UBND-NC 10/09/2018 UBND Tỉnh Chỉ đạo thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban Nội chính trung ương tại Báo cáo số 210-BC/BNCTW
2187/KH-UBND 10/09/2018 UBND Tỉnh Kế hoạch Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh
265/BC-UBND 10/09/2018 UBND Tỉnh Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
2226/QĐ-UBND 07/09/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Tây Ninh
2175/UBND-KGVX 07/09/2018 UBND Tỉnh tiếp tục thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
2173/UBND-KTN 07/09/2018 UBND Tỉnh Công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh
2223/QĐ-UBND 06/09/2018 UBND Tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh, khai thác nguồn nước dưới đất tại tổ 26, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
2222/QĐ-UBND 06/09/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu
259/BC-UBND 03/09/2018 UBND Tỉnh "Sơ kết 05 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới"
2190/QĐ-UBND 01/09/2018 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, Q sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Bách Khoa á Châu Tây Ninh
2192/QĐ-UBND 01/09/2018 UBND Tỉnh Cho phép DNTN Như Mai PV được chuyển mục đích sử dụng 32.139,5m 2 đất
33/2018/QĐ-UBND 30/08/2018 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
32/2018/QĐ-UBND 29/08/2018 UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2133/QĐ-UBND 27/08/2018 UBND Tỉnh Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/2018/QĐ-UBND 22/08/2018 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
13/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 HĐND Tỉnh NQKH9: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
14/2018/QĐ-UBND 09/05/2018 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
06/2018/QĐ-UBND 29/03/2018 HĐND Tỉnh NQ:Sử đổi,bổ sung Điều 4 NQ số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh TN về KHĐT công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn NS tỉnh
08/2018/NQ-HĐND 29/03/2018 UBND H. Gò Dầu NQ:Ban hành Quy định nguyên tắc,tiêu chí và định mức phân bổ vốn NSNN thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh TN giai đoạn 2018-2020