Thông tin văn bản
Văn bản số 2144/VP-KT ngày 07/04/2021 sao gửi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 2144/VP-KT Ngày ban hành: 07/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210408074413.zip