Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2106/QĐ-UBND ngày 13/04/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 10/2106/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/04/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2016 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 102106QDUBND2016.doc