Thông tin văn bản
Văn bản số 1377/QÐ-UBND ngày 02/06/2016

Phê duyệt đề cương dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Số ký hiệu: 1377/QÐ-UBND Ngày ban hành: 02/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Phê duyệt đề cương dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1377QDUBND2016.docx