Thông tin văn bản
Báo cáo số 447/BC-UBND ngày 04/12/2019 Báo cáo tổng kết 08 năm thực nhiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 447/BC-UBND Ngày ban hành: 04/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết 08 năm thực nhiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 447.bc.signed.pdf