Thông tin văn bản
Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 10/09/2019 Tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 09 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch triển khai đề án 03 tháng cuối năm 2019 và năm 2020
Số ký hiệu: 318/BC-UBND Ngày ban hành: 10/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 09 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch triển khai đề án 03 tháng cuối năm 2019 và năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 318.bc.signed.pdf