Thông tin văn bản
Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
Số ký hiệu: 42/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/12/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 42 qppl.signed.pdf