Thông tin văn bản
Văn bản số 7210/VP-KTTC ngày 15/11/2019 Sao gửi Thông tư số 20/2019/TT-BCT
Số ký hiệu: 7210/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 20/2019/TT-BCT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191118081008.zip