Thông tin văn bản
Văn bản số 4701/VP-KTTC ngày 29/08/2018 (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 22/2018/TT-BCT ngày 21/8/2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
Số ký hiệu: 4701/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 22/2018/TT-BCT ngày 21/8/2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4701.rar