Thông tin văn bản
Quyết định số 1737/QĐ-UBND. ngày 13/08/2019 sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016-2020 vào Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu: 1737/QĐ-UBND. Ngày ban hành: 13/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016-2020 vào Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1737.qd.signed.pdf