Thông tin văn bản
Văn bản số 434/VP-NC ngày 18/01/2021 sao gửi Nghị định số 159/2020/NĐ-CP - Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Số ký hiệu: 434/VP-NC Ngày ban hành: 18/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 159/2020/NĐ-CP - Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122140611.zip