Thông tin văn bản
Văn bản số 8737/VP-NC ngày 20/12/2021 sao gửi Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 8737/VP-NC Ngày ban hành: 20/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229140549.zip