Thông tin văn bản
Công văn số 1968/UBND-KTTC ngày 11/09/2019 Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại huyện Trảng Bàng
Số ký hiệu: 1968/UBND-KTTC Ngày ban hành: 11/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại huyện Trảng Bàng
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1968.ub.signed.pdf